Flesberg er i forkant

Robert Sørfosbog Hansen 3.kandidat Flesberg Senterparti

Robert Sørfosbog Hansen 3.kandidat Flesberg Senterparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevI inneværende kommuneperiode har det blitt gjort store løft i å legge til rette for bolyst og en Flesberg kommune inn i fremtiden. Med ny miljøvennlig skole, idrettshall og svømmehall. Med nytt boligfelt med solrike tomter og startet oppgradering av vann og avløp ligger mye til rette for vekst. Likevel er det mye å ta fatt i. Flesberg kommune kjemper mot klokka, der den borgelige regjeringen har straffet oss økonomisk og ønsker at vi slår oss sammen med nabokommuner.

Vi må straks i gang med en ny kommuneplan som tilrettelegger for bolig og næringsutvikling i hele kommunen. Vi må fortsette å jobbe med oppgradering av vann og avløp, men med økt fokus på å holde kostnadene nede. Vi må ha full fokus på omstillingbehovet for å hente frem det økonomiske handlingsrommet.

Kommunen må i neste periode samarbeide tettere med frivilligheten som gjør en solid innsats i kommunen og skaper gode møteplasser og et godt samhold i bygda.

Barnehagekapasiteten i kommunen nærmer seg fullt og vi må arbeide for å utvide kapasiteten der det trengs og samtidig vedlikeholde de 3 barnehagene vi har idag. Vi må satse mer på barna i kommunen. Tidlig innsats og tilstrekkelig bemanning i barnehagene kan hjelpe det enkelte barn til en bedre hverdag. Skolen må i enda større grad jobbe med sosial kompetanse og tilrettelegge for å se den enkelte elev. En god barndom er viktig for å forme barnet.

Vi må også være forberedt på at en eldrebølge snart skyller inn. Er det nok kapasitet på Flesbergtunet? Kanskje kan etterbruk av skoletomta på Lampeland sees i sammenheng med økt behov for eldreboliger?

Flesberg har gode forutsetninger for å lykkes. Realiseringen av Skattekista på Stevningsmogen viser at Flesbergs størrelse og folketall ikke er til hinder for å utvikle lokalsamfunnet. Som del av en bykommune er det mindre sannsynlig at den nye skolen hadde blitt noe av. Flesberg Senterparti sier ja til Flesberg. Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags