Beredskapsplan i Flesberg

Gruppeleder Eilev Bekjorden

Gruppeleder Eilev Bekjorden Foto:

Av
DEL

LeserbrevFra 1. januar 2010 ble krav om kommunal beredskapsplikt gjort gjeldende. Flesberg kommune har hatt feil og mangler i sin beredskapsplan siden 2012, her følger litt av historikken.

Fylkesmann var på samfunnssikkerhets- og beredskapstilsyn i Flesberg 25. september 2012 og her ble det avvik på ikke ferdigstilt eller manglende risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Frist for å lukke dette avviket ble satt til 1. juli 2013.

Den 14. januar 2016 er det nytt tilsyn som avdekker at avvik fra tilsyn i 2012 fortsatt ikke lukket. Nå blir 4 avvik og 4 merknader spesifisert.

Nytt tilsyn 4. april 2018 og tema er oppfølging av tilsyn i 2016. Resultat blir beskrevet i foreløpig rapport. Ingen av de 4 avvikene fra forrige tilsyn er lukket, 2 av dem er riktignok omgjort til merknader men det avdekkes 2 nye avvik. Ny status etter dette tilsynet er 4 avvik og 8 merknader. Frist for å gi kommentarer til foreløpig rapport er senest 25. april 2018.

Når endelig tilsynsrapport kommer 12. desember 2018, så er det uten kommentarer fra Flesberg kommune. Nye frister blir gitt, nå må kommunen innen 6 uker oversende fylkesmann en plan på hvordan kommunen skal følge opp avvikene i rapporten.


Som vi ser er det gjentagende og manglende oppfølging av avvik og mangler avdekket i tilsyn. Det er mangler av en slik art at det ikke har vært fare for liv og helse så en bør ikke overdramatisere forholdene, men det er uheldig at avvik og mangler over tid ikke er fulgt opp på en bedre måte.

I forbindelse med behandling av en interpellasjon om beredskapen i Flesberg fremmet derfor Fremskrittspartiet følgende forslag til vedtak;
«Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomgå kommunens håndtering av de påviste avvik og merknader framkommet i samfunnssikkerhets- og beredskapstilsyn utført av Fylkesmannen i perioden 2012 til dags dato. Kontrollutvalget må få klarhet i hvorfor avvik og merknader ikke er lukket og hvorfor frister satt av Fylkesmannen ikke er overholdt.»

Et enstemmig kommunestyre støttet forslaget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags