Flesberg en attraktiv kommune

Sondre Kosmo Paulsen 1.kandidat Flesberg FrP.  Lene Kofstad 2.kandidat Flesberg FrP,   Eilev Bekjorden 3.kandidat Flesberg FrP

Sondre Kosmo Paulsen 1.kandidat Flesberg FrP. Lene Kofstad 2.kandidat Flesberg FrP, Eilev Bekjorden 3.kandidat Flesberg FrP Foto:

Av
DEL

LeserbrevFlesberg er en attraktiv kommune som har mye å tilby. Trygge og gode oppvekstvilkår. Ny skole, flerbrukshall og svømmehall. Fantastisk gode muligheter til et rikt friluftsliv, og mange aktive lag og foreninger.

De store investeringene i seinere tid medfører at kommunen trenger flere innbyggere. Det mest avgjørende for potensielle nye innbyggere er muligheten til å finne inntektsgivende arbeid. Flere arbeidsplasser i nærområdet er viktig for en positiv befolkningsutvikling i bygda. Fremskrittspartiet anser det derimot ikke å være en kommunal oppgave å drive næring. Flesberg kommune bør være aktive på andre områder, tilrettelegge tomter og infrastruktur, skape forutsigbarhet med planer, gi god veiledning og sørge for kort saksbehandlingstid.

God eldreomsorg er viktig, vi mener eldre bør få bo hjemme så lenge de ønsker og det er forsvarlig. Hjemmehjelp, hjemmesykepleie og moderne velferdsteknologi som f.eks. trygghetsalarmer gjør dette mulig i langt større grad i dag enn tidligere. Kommunen må kunne tilby nok sykehjems- og avlastningsplasser og det skal fortsatt serveres god og næringsrik mat på Flesbergtunet. Med Fremskrittspartiet i regjering er det igangsatt forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen slik at eldre i hele landet skal få verdig og varm omsorg. Forsøket skal utvides både i tid og med flere kommuner, vi er positiv til å delta.

Barna er framtiden og alle barn som begynner i skolen skal få muligheten til en utdannelse som tar vare på akkurat deres evner og lærelyst. Skolen skal gi hver enkelt elev forutsetninger for å lære og utvikle seg til selvstendige individer og senere i livet bli i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon. Lærerens egenskaper og elevens hjemmemiljø betyr mye. Fremskrittspartiet har i regjering endret opplæringsloven for å presisere at det er mobberen, ikke mobbeofferet, som må flytte i mobbesaker hvor skolebytte er eneste løsning.


For å tiltrekke seg nye innbyggere er det også viktig å holde avgiftsnivået nede.
Flesberg Fremskrittsparti anser innføringen av eiendomsskatt som unødvendig dersom nødvendige grep hadde blitt gjort tidligere, og med dette mistet Flesberg et stort konkurransefortrinn.
Vi vil jobbe for at eiendomsskatten og andre avgifter skal være så lave som mulig.
Innenfor lovens rammer må det legges til rette for at folk kan bygge og bo der de ønsker det i Flesberg kommune.


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags