Sykefraværet i Flesberg

Av
DEL

LeserbrevI Flesberg kommune ser vi nå at sykefraværet har økt til nesten 9%. Dette gir grunnlag for stor bekymring. Ikke bare er det store ekstra utgifter, men fraværsstatistikken kan også være et trivselsbarometer.

Økt sykefravær er et lederansvar, nå må rådmann som er øverste leder samle alle sine under-ledere og umiddelbart starte arbeidet med å finne tiltak for å redusere sykefraværet betydelig. Og her trenger de ikke finne opp kruttet på nytt, det er mange gode eksempler der ute. Mange organisasjoner, både private og offentlige, har hatt de samme utfordringer som Flesberg. Og de har gjennom målrettet arbeid klart å få bukt med et alt for høyt sykefravær.

Flesberg kommune har en veldig krevende økonomi, vi står foran store og svært krevende omstillingsprosesser. Omstillingsbehovet nå ligger på nesten 13 millioner, men kan komme opp i 16,5 millioner kr. En god reduksjon av sykefraværet kan spare kommunen for millionbeløp, som igjen fører til at omstillingsbehovet kan reduseres.

Men den menneskelige gevinsten er kanskje den aller viktigste. Fornøyde medarbeidere som trives enda bedre i sitt virke for Flesberg kommune, ja det trenger vi nå og i tiden framover.

Så Flesberg har alt å vinne på å fullt fokus på reduksjon i sykefraværet.

Derfor fremmet Fremskrittspartiet i kommunestyret torsdag 20.juni følgende forslag til vedtak under behandlingen av 1.tertialrapport :
«Kommunestyret er svært bekymret for det økte sykefraværet og ber rådmann om å umiddelbart starte opp arbeidet med å finne og å iverksette tiltak for å redusere sykefraværet betydelig.»

At noen i kommunestyret mente at ordlyden i dette forslaget gir negative signaler er helt uforståelig. Tvert imot viser dette at vi ta ansvar for våre medarbeideres ve og vel, og det må vel bare være positivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags