Framtida til Flesberg e-verk

Styreleder Herbjørn Teksle i Flesberg Elektrisitetsverk

Styreleder Herbjørn Teksle i Flesberg Elektrisitetsverk Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Av styreleder Herbjørn Teksle

På Generalforsamling mandag 10.2.2020 skal eierne avgjøre Flesberg Elektrisitetsverk AS (FE) sin framtid. FE må tilpasse drifta til endringer i energiloven, og det må tas grep for å øke lønnsomheten i selskapet. Eierne må foreta et veivalg; enten kan vi søke samarbeid med en god nabo som vi kjenner godt, eller vi kan velge å fusjonere med / selge FE til en stor, ekstern aktør.

Verdiene som finnes i FE er bygd opp av kundene gjennom 80 års drift av selskapet. Derfor er det kundes interesser og ikke eiernes, som har hatt fokus i alle disse årene. Overskuddet i FE er pløyd tilbake til selskapet, og brukt til å bygge et stadig bedre elnett, og i de seneste 10–15 årene brukt til å bygge fiber i Flesberg. Dette gir seg utslag i stemmerettsreglene, ved at ingen aksjonær skal ha en dominerende posisjon, men at alle eierne skal ha en stemme på Generalforsamlingen uansett hvor mange aksjer en har.

På Generalforsamlingen i juni 2019 ga eierne et klart oppdrag til Styret: Gå i forhandlinger med Rollag Elektrisitetsverk AS (RE) gjør en så god jobb som mulig og presenter resultatet for eierne på ekstraordinær Generalforsamling slik at eierne kan fatte vedtak.

Det har styret gjort. Det foreligger et omforent forslag til fusjon av virksomhetene i FE og RE med 66,6 % eierskap til FE og 33,4 % til RE. Dette organiseres slik at de gamle selskapene FE og RE består som eierselskaper. Den enkelte aksjonær i FE vil således ikke merke noen forskjell. En vil fortsatt ha de samme antall aksjer, og vedtekter og stemmerettsbestemmelser i selskapet blir som før. Aksjeeierne vil via styret i FE ha styringsretten i det nye selskapet sammen med RE.
Et vedtak om fusjon med RE innebærer at driften av e-verkene vil foregå på omtrent samme måte som vi kjenner det i dag. Lokalt eierskap, lokale arbeidsplasser, lokal tilstedeværelse og kjøp av varer og tjenester lokalt. Men samtidig oppnår vi at vi oppfyller kravene til endringer i energiloven, og ved å slå de to selskapene sammen klarer vi å spare et ganske betydelig beløp i kostnader.

Forhandlingene med RE var krevende. Men begge parter var innstilt på å finne løsninger, nettopp fordi en klarer å se at et felles selskap er til stor fordel for både FE og RE. Målet med forhandlingene var å komme fram til et balansert og rettferdig bytteforhold. I en forhandling er det slik at en må gi noe, for å få noe. RE har fått noe gjennomslag for at de har et selskap med bedre lønnsomhet enn FE, mens FE har fått noe gjennomslag for sin høyere nettkapital. Sammen vil det nye selskapet sikre og øke verdiene for eierne i både FE og RE. Og dersom eierne, etter noen års drift, finner ut at en er tjent med et salg til en større aktør, vil denne verdiøkningen medføre at vi oppnår en bedre pris enn hva vi klarer å oppnå i dag.
Vi opplever at en gruppe aksjonærer anført av Flesberg kommune har klart å ta fokuset vekk fra en prinsipp- diskusjon om hvordan vi vil ha e-verket vårt i framtida, med å starte en krig om tall i forhold til bytteforhold FE/RE. Det er selvfølgelig ikke slik at et flertall i Styret i FE med vitende og vilje gir bort 20–30 millioner kroner til RE. Hva slags motivasjon skulle vi ha for det? Regnestykkene hagler, og er bare egnet til å skape forvirring for aksjeeierne som skal fatte vedtak. Beregningene som ligger til grunn for bytteforholdet er utført av landets ledende kompetansemiljø på dette området, og det vil bli redegjort grundig for dette arbeidet på Generalforsamlingen.

Min klare oppfordring er å møte opp på Generalforsamlingen og stemme for en fusjon med RE. Jeg opplever at det er nå toget går. Dersom fusjonsforslaget med RE ikke får tilslutning, finnes det ingen andre naboer vi kan søke samarbeid med, og veien mot et salg av e-verket ligger da åpen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags