Fly med god samvittighet i 2020?

Av
DEL

LeserbrevI et leserinnlegg i Lp blir vi oppfordret til å fly med god samvittighet i 2020. Vi trenger nyanser i klimadebatten, og jeg er umiddelbart enig i at fanatisme er uheldig også i denne sammenheng. Noen vil fly, noen vil spise kjøtt, noen vil kjøre dieselbil, noen vil ikke. Eksemplene er mange på hva som er en del av klimadebatten.

Noen er også i tvil om det er en klimakrise. At det blir klimaendringer er helt sikkert, men hvor mye som skyldes menneskelig påvirkning kan diskuteres på vitenskapelig grunnlag. Og så vidt jeg vet er det ingen forskere som har avlyst neste istid. For meg er denne delen av diskusjonen mindre interessant. For meg er hovedpoenget at vi i dag totalt sett har en belastning på vår lille klodes bæreevne som ikke kan fungere på lengre sikt. At dette i dag først og fremst knyttes til klima og karbondioksid, mener jeg er uheldig.

Men det som er bra, er at tiltak som kraftig reduserer karbondioksidutslipp også vil føre til mange andre positive effekter for miljøet. Et viktig tiltak vil være å radikalt endre det vanvittige overforbruket og bruk- og kast- samfunnet som i dag preger den vestlige verden. Og ikke minst Kinas lite miljøvennlige produksjon som muliggjør dette. Miljøgifter og forurensning står for meg som en større trussel for jordas framtid enn klimaendringer. Klimaendringer kan bli vanskelige å håndtere for mange menneskeskapte samfunn, men jordas økosystemer har i hele jordas historie kunnet tilpasse seg, og vært en del av klimaendringene. Forurensning og miljøgifter gir helt andre og skremmende utfordringer.

Vi kan selvsagt ta med atomvåpentrusselen også.

Et av de tiltakene som har fått masse oppmerksomhet er overgang til elbil. Men elbil er langt fra klimanøytral, og sett i forhold til hva vi kunne oppnå ved å snu bruk- og kast-samfunnet til lavforbruk og gjenvinning, snakker vi om en dråpe i havet. Og hvorfor vi ikke klarer å bygge høyhastighetsjernbaner i Norge til erstatning for innenlands flytrafikk er for meg en gåte. Jeg er ikke av dem som mener at «flyskam» er et godt virkemiddel, men jeg tror heller ikke vi kan regne med at shopping i London flere ganger i året, kan være en del av en bærekraftig jordklode. At vi kan spise rødt kjøtt i framtida som er produsert på grovfor og utmarksbeite tror jeg imidlertid er en god ide.


Så er det slik at jeg uansett ikke liker å fly, men med god samvittighet planlegger jeg en lengre tur med miljøvennlig dieselbil til sommeren. Og så er jeg opplært til at mat ikke skal kastes, og ting som har gått i stykker kan ofte repareres. Dette er viktige utfordringer, og må være en viktig del av hvordan vi tar ungdommens miljøengasjement på alvor. Avgjørende er det at både unge og gamle finner gleder i mer miljøvennlig livsstil. Dessuten må internasjonale avtaler bli mer enn ambisiøse målsettinger uten reelle tiltak og omstilling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags