Forståelse for småbedriftenes egenart

Av
DEL

LeserbrevSmåbedriftene representerer halvparten av all verdiskaping i landet. De betyr noe, og de er på mange måter avgjørende for evnen til å videreutvikle det norske velferdssamfunnet. Men de har ofte andre utfordringer enn resten av næringslivet, noe som etter mitt syn vises gjennom hvordan kontantstøtteordningen til næringslivet er innrettet nå i forbindelse med koronakrisen. Mange av småbedriftene faller helt utenfor kompensasjonsordningen.

Lave faste kostnader

Rundt om i landet er det mange enkeltpersonforetak som har mistet hele eller mye av inntektsgrunnlaget. Disse selskapene har veldig ofte ingen eller bare én ansatt, gjerne i en deltidsstilling og med faste kostnader så lave at de ikke kommer inn under grensen for å få refundert kostnader. Permittering av virksomhetens nøkkelpersoner vil fort kunne bli dødsstøtet for bedriften. Lønn (til nøkkelansatte) må derfor sees på som uunngåelig fast kostnad.

Små bedrifter – mye arbeid

Bedriftene jeg tenker på er enmanns- og familiebedrifter som beskytter bedriften ved å unnlate å påføre bedriftene kostnader fordi en ønsker at den skal vokse seg mer solid først. Dette underbygges etter mitt syn av en undersøkelse SMB Norge publiserte i januar 2019 som viser at Norske SMB-eiere jobber 30 prosent mer enn den gjennomsnittlige arbeidstakeren, får dårligere betalt for innsatsen og tar ut mindre ferie. Noen ganger settes hus og hjem i pant i troen på at bedriften har livets rett. Disse små bedriftene gir eksempelvis inntekt til en person eller en familie. Bedriftene kjøper gjerne tjenester som regnskap og datatjenester fra andre bedrifter, noe som igjen styrker disse bedriftene og som legger grunnlaget for den norske velferdsstaten.

Liten buffer ved lave inntekter

Små foretak kan ofte være etablert som AS. Her vil det ofte være slik at eieren tar ut lønn alt etter hvordan virksomheten går. Ofte vil det også for små selskaper være slik at kontantstrømmen vil være avhengig av å få penger inn for å betale løpende utgifter. Dette kan være utfordrende i dag ved at kunder ikke betaler, noe som igjen medfører at selskapet ikke kan betale sine kostnader. Mange av de små selskapene har ofte en veldig liten buffer til å tåle inntektsbortfall, selv om selskapet i en normalsituasjon vil ha livets rett. Dette er virkeligheten for mange i Norge nå.

En god vekst i dag eller i framtida kan være avgjørende for om vi får fram det næringslivet vi har behov for om 10–20 år, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nå trenger vi mer enn noen gang å ta vare på småbedriftenes utviklingskraft!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags