Fravær av brukermedvirkning

Av
DEL

LeserbrevForeningen JAG konstaterer at brukermedvirkningen er totalt fraværende når Bærum kommune på vegne av 16 kommuner, bl.a. Kongsberg og Numedal-kommunene, i Vestre Viken Helsesamarbeid utlyser konkurranse på kontrakter for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)!

I kommunaldirektørens notat til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bærum kan vi lese at det er gjort endringer fra dagens kontrakt etter innspill fra fagpersoner i samarbeidskommunene, regjeringens rundskriv og etter dialog med leverandører av BPA-tjenester.
Foreningen JAG konstaterer at de eneste som ikke er spurt er dagens brukere av BPA-tjenester i samarbeidskommunene! Det må være lov å spørre om hvorfor brukernes erfaringer ikke har blitt etterspurt.

I tillegg skal antallet leverandører reduseres fra 6 til 4 med begrunnelse i at kontrollen med leverandørene er ressurskrevende. Hva brukerne mener om at den reelle valgfriheten reduseres, synes irrelevant.

Foreningen JAG ønsker en begrunnelse på følgende forhold:
• Hvorfor brukermedvirkningen er totalt fraværende når dette er i strid med pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 og helse- og omsorgstjenesteloven §3-10?
• Hvorfor er ikke de som i dag har BPA blitt forespurt om sine erfaringer med dagens konsesjonsvilkår?
• Hvorfor har ikke i det minste rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i de aktuelle kommunene blitt involvert i prosessen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags