Statens naturreservat i gruveåsen er en gave

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Staten vil utvide Barmen naturreservat til å omfatte hele Knutefjellet og store deler av gruveåsen. Det er det all grunn til å ønske velkommen. Et naturreservat vil også styrke vernet av fredede sølvverksminner. De er en nasjonal kulturskatt, som utvilsomt tilhører verdensarven. Ingen historiske gruveanlegg i Europa kan vise til et så stort omfang, en slik imponerende ingeniørkunst for sin tid, samt et tidsspenn for sølvuttak, trolig så langt tilbake i tid som til bronsealder. Det er i sølvverksminnene Kongsberg har sin fremste internasjonale turistattraksjon, som det må satses på for fremtiden.

Men da må det autentiske historiske miljø ikke skades eller ødelegges. Bare slik vil sølvverksminnene komme til sin fulle rett. Vi har en ukrenkelig nasjonal, og internasjonal, forpliktelse til å levere sølvverksminnene og deres uberørte historiske miljø videre til fremtidige generasjoner. Mer enn noe annet, vil de sette Kongsberg på Europa- og verdenskartet, for deres historiske verdi og interesse vil bare øke med tiden. Det er ved å la gruveåsen i fred, at vi også utvikler gruveminnene i turistøyemed, for dette uberørte og unike kulturhistoriske miljøet har en tiltrekningskraft som i seg selv er utvikling nok. Vi må kjenne vår besøkelsestid.

Derfor er statens planer om et naturreservat en gave til nasjonen og gruveåsen, som vi alle bør være glade for. Med unntak av ordfører Kari Anne Sand, og hennes parti, Sp. Der har man ikke fått med seg fylkesmannens uttalelse om at i statens naturreservat i gruveåsen vil vedlikehold, vern, skjøtsel og sikringstiltak av de vernede kulturminnene være tillatt og vil bli videreført i utvidelsesområdet. Fredningen innebærer også at landskapet omkring kulturminnene ikke vil ødelegges av store hogstmaskiner som hensynsløst river opp skogbunnen og etterlater seg store gjørmepøler i sårbart terreng. Økt beskyttelse av gruveåsen vil således gi bedre vern for våre umistelige kulturminner.

Under «utviklingsmøtet» om gruveåsen 11. november i rådhuset (Lp 13.11.), slapp to personer med utgangspunkt i skisentret i Funkelia til, hvor de reklamerte for egne virksomheter som om de betrakter den fredede gruveåsen som sitt personlige økonomiske domene. At et fredet kulturmiljø, med historiske gruveminner og landskap, vil bli skadelidende eller ødelagt på grunn av egne vyer for storstilt økonomisk vinning, syntes å være av underordnet betydning. Her skulle det spilles på strenger for en «utvikling», ingen andre har bruk for, og som i virkeligheten er det motsatte. Da må det slås på stortromma, og jo verre prosjektene er, dess høyere lydnivå. Politikere og publikum skal «imponeres» med vidløftige planer, hinsides enhver fornuft, som gulrot for å skaffe politisk begeistring og gehør for egen økonomisk gevinst. Forhåpentligvis har de feilberegnet sitt publikum. De vil bygge flere hytter utover i åsen, mange hytter, til 4000 kr døgnet, med utsprengte veier, lysløyper og skitrekk. To personer ønsker å disponere vår nasjonale kulturarv som de vil. De lokker med skisentrets beliggenhet «til å skape noe som ikke finnes andre steder i verden».

De har tydeligvis ikke oppdaget at vi allerede har det, med våre enestående gruveminner. Med tanke på egen økonomi, vil de to ha skibru over den fredede Samuels gruve og rappellering ned i 300 meter dype gruvesjakter, med gruvetog ut i Saggrenda. «Da snakker vi om å utnytte særpreget», påsto vedkommende, som vil ha flere hytter enn dem som aldri burde ha vært tillatt. I virkeligheten snakker vi om å ødelegge særpreget, det fredede historiske kulturmiljø, med hytter, hotell og lysløyper, som vil spre seg som en kreftsvulst blant gruveminnene i gruveåsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags