Johan Jarnæs og aldersbestemmelse av gruva

Av
DEL

LeserbrevI Lp papirutgave tirsdag 19.februar kommer Johan Jarnæs med et svar på mitt innlegg om hans tidligere innlegg om aldersbestemmelsen av «Quartal Grube». Navnet brukes i 1629 som Jarnæs skriver i dette innlegget.

Hovedinnvendingen min var og er at påstanden om at denne gruva skal være drevet på 1400-tallet, er lite sannsynlig, og jeg peker på at det er lite troverdig at Sølvverkets regnskaper fra 1628-29, sitat «… dokumenterer at det ble drevet offisiell sølvgruvedrift i Gruveåsen på slutten av 1400-tallet» (min uthevelse). I dette innlegget svarer han «Ja, faktisk:…» på spørsmålet om det står eksplisitt i regnskapet at de tok opp gruver drevet 130 år før og da akkurat denne gruva her.

I tilfelle synes jeg at Jarnæs skal sitere nøyaktig hva det står og henvise nøyaktig til hva som er formulert. Henvises det der til alder, må det for å komme til 1400-tallet stå mer enn 128-129 år eller bruke begrepet 1400-tallet eller tall som tilsier dette. Og dette må da stå i regnskapene. Så langt henviser Jarnæs til «oppstart til gamle sjakter». Og hvis dette er det eneste som står i regnskapene om tid, er jo dette en tolking, gamle sjakter = over 130 år gamle sjakter. Det kan henvise til at det var sjakter der før, ikke hvor gamle de var.

Hvis han derimot henviser til er tallet «93» fra inskripsjonen samt tolkingen av skriften som er brukt, er jo ikke dette dokumentert i regnskapene. Eller kanskje er det det? Står årstallet 1493 der? Så langt formulerer Jarnæs. «Inskripsjonen må derfor knyttes til denne eldre driftsfasen og årstallet må derfor være 1493.» Må det det, er det eneste mulighet?

Derimot er det nok heller Jarnæs sin måte å bruke kildene på som leder til denne konklusjonen og ikke dokumentert i regnskapene som han skriver. Da er det tolking, og da går det på om denne tolkingen er mer troverdig enn andres tolking. Og det er her, etter min mening, en heller må lytte til hva faghistorikere innen bergverkshistorie sier. Og fagekspertisen har vi på Norsk Bergverksmuseum.

Andre historikere kan selvsagt kun, som meg selv, uttale seg på generelt grunnlag, og det er det jeg henviser til. Hvilke faghistorikere på bergverk er det som støtter Jarnæs sitt syn for øvrig?

At det skal være «… et indignert innlegg», fra min side, er nok også en tolking. Ifølge riksmålsordboka betyr indignert i grunnbetydningen «finne uverdig», evt forarge. At jeg «kokte over» er også en tolking. Poenget er at jeg påpekte det ut fra hva jeg skriver over at selve regnskapet skal dokumentere gruvedrift på 1400-tallet. Noe jeg ikke tror regnskapet gjør. I tilfelle må det da stå eksplisitt. Så jeg ser fram til at Jarnæs nøyaktig siterer hva som står i regnskapet og bruker nøyaktig kildehenvisning.

Dag Kristoffersen

Lokalhistoriker

Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags