Administrasjonen i kommunen demonterer deler av helse & omsorg

Av
DEL

LeserbrevDet er i ferd med å bli etablert en todelt helse og omsorg i kommunen og det er ikke i henhold til lover og forskrifter de er pålagt å følge.

Administrasjonen i kommunen demonterer deler av helse og omsorg for å spare penger uten hensyn til oppgavene de er pålagt gjennom lover og forskrifter. I en tidligere presentasjon i forbindelse med byggingen av de nye omsorgsboligene på Edvardsløkka kom det fram at det var en målsetting å holde denne utbyggingen utenfor det kommunale budsjettet som det ble sagt.


Når da spørsmålene om leiepriser og andre beboerutgifter som den gang lå til grunn kom opp, ble det uttalt at dette ikke var besluttet ennå. (Det vil øke med ca. 15 % økning i bygge kostnadene før en har startet ordentlig.) Er det forutsetninger i forbindelse med refusjonsordninger eller at kommunen ikke har spesifisert oppgaven godt nok? Mangler ved innkjøp og kontrakt er noe kommunen har strevet med tidligere, og her ligger et forbedringspotensial og innsparingspotensial. Det er en helt annen forhandlingsposisjon etter kontraktsinngåelse som ikke er til fordel for kommunen.


Dette er noe politikerne må sette seg inn i og sette krav til administrasjonen slik at de får tilstrekkelig informasjon til å utøve sitt politiske ansvar på en tilfredsstillende måte. Det er merkelig å høre politikere som uttaler at 15 % overskridelse i starten er bagatellmessig, mens overskridelser av budsjettet i helse og omsorg blir sett på som alvorlig brudd på budsjettet. Budsjetter er klassifisert som et juridisk dokument og skal følges, til tross for at behovet er noe kommunen ikke kan styre på lovlig vis.


I sak tatt opp i Laagendalsposten 08.12.2019: 29,9 mill. mindre å rutte med i 2020, er det en liste med innsparingstiltak. Nummer 4 i denne listen er:
«Holde institusjonsplasser ledig, så lenge vi klarer å holde etterspørsel nede.»
Dette kan bare gjøres med å ikke gi vedtak om langtidsplasser. Hvordan kan praksis her endres uten at det fort kan gi uforsvarlige situasjoner, da terskelen allerede har vært høynet? Vi har hørt om demente i Oslo som har gått ut og frosset i hjel. Det samme eller andre farlige situasjoner kan skje i Kongsberg når det gjelder personer med reduserte kognitive evner. Må det hendelser til før kommuneadministrasjonen tar dette alvorlig? Det kom mange kommentarer på kommunal forskrift som skal styre vedtak om langtidsplasser, da den klart var lite kvantifisert og derigjennom inviterer til en ulovlig forskjellsbehandling. Disse kommentarene fra høringen ble ikke behandlet i henhold til forsvarlig høringsprosesser.


Det er tydelig gjennom forslag om innlånsordningen etc. at dette sannsynligvis fortsatt er et mål å legge alt over på brukerne, dessverre. Det vil fremme et todelt omsorgstilbud som ikke er i henhold til lover og forskrifter kommunen er bundet av. Er det hendelser eller pålegg fra tilsynsmyndigheter som må til for å få en riktig og god nok behandling?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags