Kommunens handlingsrom til å kreve flytting

Av
DEL

LeserbrevJeg har i et par leserbrev tillatt meg å fokusere på viktigheten av attraktiv stedsplassering av fremtidens omsorgsbygg.
Dette er begrunnet i pågående rullering av kommuneplanens arealdel og at det er i gang et byutviklingsprosjekt. Det er et grensesnitt for når omfanget av forsvarlig helse- og omsorgstjeneste i eget hjem, til en og en beboer i spredte boliger, blir økonomisk mer og også betydelig mer krevende enn når bruker bor i et omsorgsbygg. Slik heldøgns helse- og omsorgstjeneste omfatter i dag ca. ¼ av de eldste eldre og fremskrevet befolkningsdata viser at det minst vil bli en dobling til år 2040.

Kommunen, ved kommunens handlingsrom og kommunens rett til å organisere tjenestene, står ikke fritt til å avgjøre om en person med helse- og omsorgsbehov skal få et minimum av nødvendige tjenester. Denne retten for innbyggerne og plikten for kommunen kalles «forsvarlighetsprinsippet» og den er uavhengig av kommunens økonomi.

For at kommunen skal kunne stille et tyngende vilkår som et krav om at en person må flytte for å få tjenester, så må kommunen stå fritt til å kunne avgjøre om nødvendige og forsvarlige tjenester skal tildeles eller ikke. Da kommunen imidlertid ikke står fritt i henhold til forsvarlighetsprinsippet, kan kommunen heller ikke kreve at en person skal flytte mot sin vilje for å få de nødvendige og forsvarlige tjenester som vedkommende har rett til etter loven.
Omsorgsbyggenes attraktivitet og beliggenhet er sannsynligvis avgjørende for at fremtidens eldre skal ønske å flytte.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags