Laagendalsposten har viet flere oppslag til kvaliteten på Skavangertun sykehjem, sist med en kronikk av nyhetsredaktør Linn Kristin Djønne. Bakgrunn for oppslaget er et brev datert 10. mars 2016.

LES: Kortene må på bordet

Brevet medførte prosesser på Skavangertun, der turnuser og nattevaktsrutiner ble diskutert og revidert. Brevet ble tatt fram igjen i Administrasjonsutvalget i august i år.

Som ny kommunalsjef har jeg rukket å få med meg at det har vært gjentakende runder omkring kvalitet og arbeidsmiljø på Skavangertun. Tilsynsmyndigheter har vært inne og det har vært ulike revisjoner de siste årene. Jeg har prioritert å møte tillitsvalgte, verneombud, enkeltmedarbeidere og stedlig ledelse, som alle er tilsatt i løpet av våren og sommeren.

Jeg opplever en engasjert gjeng. Jeg opplever medarbeidere og ledere som er innstilt på å finne fram til gode løsninger sammen. Det er en grunnleggende tone preget av tillit og samarbeid. Det legges ikke skjul på utfordringer, men jeg opplever at alle er konstruktive til å finne løsninger.

LES OGSÅ:

Mange hadde nok ikke tenkt seg at de sterke formuleringene i brevet skulle ende som overskrifter i Laagendalsposten

 

Jeg opplever også en viss skuffelse over at virkeligheten på Skavangertun blir beskrevet slik den blir. Mange hadde nok ikke tenkt seg at de sterke formuleringene i brevet skulle ende som overskrifter i Laagendalsposten, men slik er det i et åpent samfunn. De ønsker også å få fram det positive som skjer, alle de positive tilbakemeldingene som kommer fra pårørende og beboere hver dag. Medarbeiderne er tydelige på at de synes vi burde hatt mere ressurser, og de ønsker mulighet til å yte mer. Vi har begrensede rammer, og vi må forholde oss til disse. Men det er rom for mye god kvalitet innenfor dagens rammer!

Høstens og vinterens store prosjekt er mat, måltid og ernæring. Sykehjemsbeboere er i risiko for underernæring. Forskning viser at å gå fra 3 til 4 hovedmåltider er det viktigste tiltaket for å forebygge underernæring. Fra januar 2017 innfører vi frokost, formiddags-, middag og kveldsmat, samt mellommåltider som frukt, kake og senkvelds. Det lokale kjøkkenet på Skavangertun har topp kvalifiserte kokker og medarbeidere som er gull verd for matkvaliteten.

Måltidet er den viktigste sosiale arena på et sykehjem. Å samles rundt et hyggelig bord fire ganger om dagen, gir mulighet for fellesskap, erindring og gode samtaler.

Et meningsfylt liv tilpasset den enkeltes interesser er også et innsatsområde. Gulljazz og «Den blå timen» bidrar til at kultur av høy verdi tilfaller våre sykehjemsbeboere. Men like viktig er de små stundene i hverdagen, med alt fra samtaler og gymnastikk til sang, «hjernetrim» og mye annet. Vi har også et samarbeid med Skavanger barnehage.

Kongsberg kommune har mye kompetanse på lindrende omsorg. Vi har spesialsykepleier som er ekspert på området og hun leder en ressursgruppe med medarbeidere fra alle avdelinger. Det er en klar rutine i Kongsberg kommune at ingen skal dø alene, så sant dødsfallet er ventet. Videre er det avgjørende at omsorg ved livets slutt bygger på den fremste kunnskap som finnes på området. Onsdag 21. september arrangerer Helse og omsorg en stor, åpen konferanse på Krona om emnet der mange av våre medarbeidere vil delta.

Som ledere og medarbeidere ønsker vi det samme, og vi blir fortvilet når vi ikke lykkes.

 

Vi har lav meldeterskel og har utviklet en god meldekultur i Kongsberg kommune. Det meldes avvik på alle enheter. Vi er ikke redd for avvik og hendelser som meldes. Det er de som ikke meldes vi er bekymret for. De som melder avvik skal ha honnør for det, de bidrar til kvalitetsutvikling. Å unnlate å melde avvik kan ikke aksepteres og er brudd på det lovverket helsepersonell omfattes av. Å jobbe videre for en enda bedre meldekultur er derfor et teamarbeid.

Vi jobber med mennesker. Sykehjemsbeboere og deres pårørende er alle i en sårbar fase i livet. Som pårørende ønsker vi bare det beste for våre kjære. Som ledere og medarbeidere ønsker vi det samme, og vi blir fortvilet når vi ikke lykkes. Da er det vi som ledere må bidra til at vi samler oss og jobber sammen for videre utvikling av gode tjenester. Vi ønsker tett dialog og samarbeid med pårørende. Har de noe på hjertet, stort eller smått, ber vi om at de tar kontakt.