Sykefravær i Helse og omsorg

Av
DEL

LeserbrevTILSVAR ARTIKKEL I LAAGENDALSPOSTEN 14.11.19
-der det refereres til fagforeningers bekymring for budsjettet.

NSF-hovedtillitsvalgt påpeker at sykefraværet i Helse og Omsorg i Kongsberg kommune er høyt. Dette har vi behov for å kommentere. Fakta i saken er som følger:
Helse og Omsorg har i første halvår 2019 hatt en betydelig nedgang i sykefraværet. Spredningen har vært fra 0,6 prosentpoengs nedgang til 2,2 prosentpoengs nedgang, sammenlignet med de samme månedene i 2018. Første kvartal i år hadde vi et sykefravær tilsvarende 8,6 %, mot resultatet i 2018 som var på 10,5 %.
2. kvartal viser en nedgang på 1,1 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret.
Vi ser en svak oppgang i sykefraværet for 3. kvartal, men lederne jobber systematisk og målrettet med oppfølging av de sykemeldte. De har satt seg sykefraværsmål for 2019, og de fleste går i retning av å nå disse. Disse måltallene følges opp i lederavtaler og ledersamtaler gjennom året.
Vi har i 2019 hatt spesiell oppmerksomhet rettet mot 10 avdelinger som har hatt et høyt sykefravær. Fem av disse avdelingene tilhører Helse og Omsorg. I den sammenheng kan Skavangertun nevnes. Som kjent kan sykehjemstjenesten være en fysisk krevende arbeidsplass. Til tross for dette har sykefraværet ligget betydelig lavere enn i fjor. Eksempel på dette er 1. etasje på Skavangertun som hadde et årsresultat på 14,6 % i 2018, hittil i år er sykefraværet på 8,3 %. Tilsvarende i 2. etasje hvor resultatet for 2018 var 11,6 %, mens vi hittil i år ser et resultat på 7,6 %. Vår vurdering er at dette er et godt resultat, selv om vi enige i at vi skal fortsette det gode arbeidet for å redusere sykefraværet.
Vi ser akkurat det samme bildet i hjemmesykepleien. Hjemmesykepleien er også å anse som en arbeidsplass som kan være fysisk krevende.
Sykefraværet er dyrt for både samfunnet og for arbeidsgiver. Oppfølging er et lederansvar, men vi har også godt samarbeid med våre tillitsvalgte og vernetjenesten i dette arbeidet. Vi ser tydelig at å holde et lavt sykefravær gir oss større handlingsrom, og ikke minst påvirkes kvaliteten i tjenesten vår av at våre ansatte har en høy tilstedeværelse. Det skaper en trygghet og forutsigbarhet for våre brukere og for deres pårørende.
Kongsberg kommune rapporterer sykefravær til våre politikere månedlig. De har «argusøyne» på at dette arbeidet følges opp.
Sykefraværet er ferskvare, og krever dedikerte ledere og støttepersoner. Vi måles månedlig og våre ledere har dette arbeidet høyt fremme i pannebrasken.
Den nye IA-avtalen, som trådte i kraft 1. januar i år, har som hovedinnsatsområder å jobbe med det hyppige og gjentakende fraværet. I tillegg vektlegges det forebyggende sykefraværsarbeidet i den nye avtalen. Det er i den nye IA-avtalen definert bransjeprogram. Her ligger, blant annet, institusjonstjenesten (sykehjem) inne. Det er foreløpig ikke kjent hva denne pakken inneholder, men Arbeidslivssentrene har organisert seg med tanke på bransjefokuset.
Her vil institusjonstjenestene få en ytterligere drahjelp. For vi er enige med NSF: Sykefraværet skal vi fortsette å arbeide med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags