Ønsker vi en verdig eldreomsorg i Kongsberg?

Av
DEL

LeserbrevVi har de siste år hatt en strategi med årlig underbudsjettering i Helse og omsorg.
Når man kontinuerlig over mange år stresser både institusjoner og hjemmesykepleien med en slik politikk kan det meget sannsynlig gå på verdigheten løs. Ansatte blir både sinte og frustrerte og går ofte hjem etter endt arbeidsdag med dårlig samvittighet.

Vi vet at de fleste ansatte både helsefagarbeidere, sykepleiere og hjelpepleiere gjør så godt de kan innen den tid de har til rådighet, men de opplever til stadighet at de ikke strekker til.
" Å jeg skulle hatt mer tid til å sitte ned med fru Hansen eller gå en tur med herr Pettersen. De er så ensomme og hjelpeløse."
Kongsberg Pensjonistforening hadde 14. august valgdebatt hvor 9 partier stilte med sine ordførerkandidater.
Her kom det det fram klart og tydelig fra alle partier at det var behov for bedring innen eldreomsorgen og at Helse og omsorg burde styrkes økonomisk. Det vil si heve budsjettet.

På følgende konkrete spørsmål: " Kongsberg kommune har glemt å budsjettere for lønnsøkning av egne ansatte til en sum av 15 mill. Det sies at for å dekke opp så skal man redusere driftsbudsjettene i alle avdelingene tilsvarende. " Debattens ordstyrer hadde forslag om heller å dekke opp disse 15 mill. ved å ta dette fra fond, da fond egentlig er avsetninger for å ta høyde for uforutsette utfordringer. Alle partier ønsket å støtte ordstyrers forslag og dekke opp fra fond og ikke redusere på drift.
Kongsberg kommune har de siste år klart det kunststykke å øke gjelden med 1 milliard til nå ca. 4,5 milliard på tross av flere advarsler, ikke minst fra eldrerådet.

En tydelig inflasjon i bygging av nye skolebygg på kortest mulig tid istedenfor å spre utbyggingen over flere år. Nå opererer man med ledig kapasitet i både skole og barnehage mens antall eldre vokser kontinuerlig.
Flere ting er også bra i Kongsberg. Vi opplever stram økonomistyring og det er bra slik at man ikke opplever de store overraskelsene. Det satses innen rusomsorgen. Hjemmetjenesten er styrket sies det, og det skulle da bare mangle da vi nå blir så mange flere eldre og snittalderen stadig økes. Men med økende alder så øker også helseutfordringene. Alle ønsker vi å bli boende lengst mulig i eget hjem. Men er vi alle i stand til å ta vare på oss selv og hva med den økende ensomheten. Alle har vi ikke sterke personligheter eller sterke familiemedlemmer rundt oss.
Sykefraværet går stadig nedover og er nå godt under landsgjennomsnittet. Satses det på engasjement, involvering og medinnflytelse av ansatte eller hersker frykten.

De siste dagers hendelse på Skavangertun kunne vi kanskje ha spart oss. Intensjonen med å samle beboere for å redusere avstander og dermed spare tid kan være fornuftig. Men prosessen slik vi leser den ut av leserbrev i Laagendalsposten gir en bitter smak. Hadde man tatt seg mer tid og lagt større vekt på involvering, medinnflytelse og ikke minst motiverende innspill så kunne det kanskje lettere blitt akseptert. Her snakker man dog om småpenger i innsparing, men også om hjemmet til eldre, utrygge og ensomme personer. Så et siste utspill til politikerne. Ikke glem hva dere uttalte 14. august når dere nå skal behandle rådmannens utkast til budsjett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags