Ønsker vi verdighet i Helse og omsorg og eldreomsorgen?

Ferietur til Lakselv

Ferietur til Lakselv Foto:

Av
DEL

LeserbrevPolitikerne drøfter i disse dager rådmannens budsjettutkast for året 2020.
Budsjettet vedtas av kommunestyret på Krona onsdag 11 des. Interesserte anmodes om å møte fram.
Antagelig av frykt for en økende anstrengt økonomi foreslår rådmannen kutt på 2 % for alle enheter på til sammen 33 mill. Rådmannen foreslår samtidig betydelig avsetning til fond.
Hvorfor er økonomien nå så anstrengt og vanskelig?
Enkelte pressgrupper har fått gjennomslag for en inflasjon i å bygge og restaurere skolebygg som igjen sterkt bidrar til en økning av gjelden med 1 milliard.
Flere har advart mot denne utviklingen. Hvorfor ikke ta en skole hvert 5–10 år og ikke alle nesten samtidig.
Vi vet at det er ledige plasser både i skoler og barnehager.
Vi vet at vi stadig blir flere eldre og mange av oss blir eldre enn før og nå er det ikke uvanlig å bli både 90 og kanskje 100 år.
Denne aldersutviklingen koster mye for samfunnet når vi tenker på en pensjonisttilværelse på 20–30 år. Og vi vet at med denne utviklingen følger også aldersrelaterte helseutfordringer.
Vi vet også at avstanden mellom fattig og rik er økende og vi opplever stadig at flere sliter i hverdagen både økonomisk, helsemessig og det å kunne delta i aktiviteter og samfunnet for øvrig.
Vi skryter av at vi har verdens beste helsevesen, men er nå passert av flere land og vi faller stadig på statistikken på tross av at vi har 10000 milliarder på bok.
Vi vet at helse og omsorg har opplevd underbudsjettering de siste år og på tross av tilførte nye oppgaver så har ikke dette blitt tatt høyde for i budsjettet.
Men vi må være glade for at vi ikke har opplevd tragiske resultater og skjebner.
Dette er noe vi kan takke dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere for. Men vi må ikke glemme at de fleste når et metningspunkt når man til stadighet reiser hjem med den følelsen at man ikke strekker til overfor utrygge, ensomme og hjelpeløse personer.
Er det derfor man i dag opplever mangel på fagarbeidere?
I forbindelse med fjorårets budsjett uttalte jeg følgende basert på rådmannens utkast:
1. Kravet til å få en sykehjemsplass skal økes.
2. Man ønsker å redusere kapasiteten på hjemmetjenesten.
3. Man ønsker å øke egenandelen som folk betaler.
Ved å se nærmere på budsjettet og sammenligne Kongsberg med andre kommuner så skårer vi høyt på skole, kultur og barnevern, men det er ikke mye å skryte av når det gjelder rammene for de eldre.
På valgdebatten 14 august 2019 her i Kongsberg ble alle partier utfordret på Helse og omsorg samt eldreomsorgen.
Det var der tverrpolitisk enighet om å styrke Helse og omsorg og eldreomsorgen. En verdig alderdom fortjente alle eldre og de som slet med rus, psykiatri samt funksjonsnedsettelse skulle hjelpes.
Også Senterpartiet som fikk størst oppslutning valgnatta uttrykte bekymring og ordfører Kari Anne Sand var helt klar for å styrke Helse og omsorg økonomisk.
Avslutningsvis vil jeg si at det meste fungerer ganske bra her i Kongsberg og jeg benytter enhver anledning til å vise til Kongsberg som en foregangskommune.
Derfor er det trist å oppleve at vi stadig lar de svake lide mens vi heller lytter til sterkere pressgrupper.
Ikke glem at vi alle blir eldre og kanskje før eller senere trenger hjelp, pleie eller støtte fra Helse og omsorg og da får vi bare håpe at det fortsatt finnes en sykehjemsplass eller en helsefagarbeider tilgjengelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags