The best weapon

Av
DEL

LeserbrevEn benk designet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta skal den 18. juli plasseres utenfor FNs hovedkvarter i New York. Det er Nobels Fredssenter som setter den der. Benken er en Fredsbenk, som inviterer til tette samtaler om de basale verktøy for fred i verden, dialog og forståelse, sier Fredssenterets direktør Liv Tørres til NRK. De tette samtalene stimuleres ved designet, som er slik at de som sitter på benken faller litt mot hverandre. «God dialog forutsetter at man sitter så tett sammen at man er nødt til å lytte til hverandre,» sier Tørres.

Johan Galtung, grunnlegger av Institutt for fredsforskning, opphavsmannen til begrepet fredsbygging, mm, en markant skikkelse i norsk fredsbevegelse gjennom mange tiår, sier at gjennom dialogen og viljen til å forstå motparten åpnes muligheten for en helt ny, overskridende og så langt ukjent, trancendental løsning. Noe nytt og bedre enn det som var før kan bli født.

Datoen for plassering av Fredsbenken er ikke tilfeldig valgt. 18.juli er Mandela-dagen, minnedagen om Sør Afrikas og hele verdens kjempe Nelson Mandela. Samme uke er det også «Høynivå-uke» i FN-hovedkvarteret. Da samles toppledere fra hele verden for å evaluere arbeidet med bærekraftsmålene. 17 viktige mål for en bærekraftig utvikling som alle FN-landene var med å vedta i 2015 og som skal oppfylles innen 2030. I boka «17 mål – En framtid» leser jeg: «Bærekraftsmålene er sammenvevde. For å klare å utrydde ekstrem fattigdom som er mål nr 1, må alle mennesker få dekket behovet for nok mat, mål nr 2, vann og sanitær, mål nr 6, et trygt bomiljø, mål nr 11, og god helse, mål nr 3.» Det blir spennende å få høre statusen på dette viktige arbeidet etter Høynivåuka. Jeg er redd det er langt igjen.

Den dagen bærekraftsmålene er oppfylt er mye gjort for verdensfreden. Vi kan selvsagt få til dette hvis vi vil. Det er på tide at vi innser at vi er nødt til å dele godene mer likt i verden, og at dialog og diplomati er den eneste farbare veien fra konflikt til fred.

På fredsbenken står dette sitatet fra Nelson Mandela skrevet: «The best weapon is to sit down and talk.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags