Byggesaksavdelingens arroganse og folks avmakt

Av
DEL

LeserbrevI et leserbrev (Lp 30.10.18) vises det til at beboere i fire nyoppførte leilighetsbygg i Abelsgate på Brydeløkka/Lågalandet, er sterkt plaget av støy og støv fra en sandvolleybane som ligger tett opp til boligene. I tillegg er det på kvelds- og nattestid svært sjenerende støy fra folk som benytter seg av området. Å leve med slik konstant støy og bråk, er en uutholdelig psykisk belastning for beboerne. Det går på helse og trivsel løs. Det er kommunens oppgave å sørge for at dens innbyggere har best mulig livskvalitet. Omgivelsene på Brydeløkka tilsier at nærområdet ikke burde ha vært bygd ut, med mindre disse sterkt plagsomme og sjenerende virksomhetene var blitt fjernet. 

Beboerne kjøpte leilighetene i god tro, i forvissning om at gjeldende hensyn til privatlivets fred var blitt ivaretatt. Klager fører ikke frem. Møtet med plan- og byggesaksavdelingen er ubehagelig, da den fremstår som arrogant og lite imøtekommende. Det synes å være liten vilje til å ta tak i beboernes problemer. Slik skal ikke en byggesaksavdeling opptre. Helt opplagte og enkle saker følges ikke opp og løses på rimelig kort tid. De trekker ut i årevis av en byggesaksavdeling som mer forholder seg til utbyggere enn til beboere. Hvorvidt det skyldes inkompetanse, handlingslammelse eller uvilje, eller en kombinasjon av alle tre, skal være usagt. Her har rådmann  Wenche Grinderud en sak å rydde opp i, men intet skjer. 

Grinderud og ordfører Kari Anne Sand (Sp) sto smilende frem i Lp 4.10.18 og lovte oss en raus og løsningsorientert ja-kommune. Hvor er den? Hvilke politikere vil nå i valgkampen gripe inn og komme beboerne til hjelp? Beboerne i Smedkroken har invitert Grinderud til samarbeid for å løse støyproblemene de uforskyldt er blitt offer for, men møter stengt dør. Da er det ordfører Sand vi må sette vår lit til. Nå må hun raust og løsningsorientert på banen. 

I Smedkroken på Berja sliter de med det samme problemet, en byggesaksavdeling som ikke følger opp lovpålagte tilsyn. Beboer Knut Henriksen skriver i et leserinnlegg i Lp 3.5.19 at byggesaksavdelingen ikke tar fremlagte sakkyndige rapporter om alvorlige byggtekniske feil og mangler på alvor. Han spør om det skyldes trenering, manglende kompetanse eller om dialogen med utbygger er for god. Bekymringsmelding om problemene, som har vedvart i snart syv år, er oversendt kommunalsjef og rådmann, men «begge finner det opportunt ikke å svare», skriver Henriksen. Her mangler åpenbart forståelse for god forvaltningsskikk. Det burde få konsekvenser for vedkommende. 

I et leserbrev i Lp (30.10.18) ble en enkel løsning for Brydeløkka foreslått for rådmann Grinderud: Flytt sandvolleybanen og sett opp forbudsskilt mot kjøring og støy på kvelds- og nattestid. Det burde være en smal sak. Men ikke for rådmannen. Hun gjør ingenting.  Folks livskvalitet, trivsel, ve og vel, er viktigere enn ståk og bråk fra en sandvolleybane fem meter fra folks stuevinduer. Beboerne er fortvilet. Det er ingen menneskerett å spille sandvolleyball. Men det er en menneskerett å ha gode boforhold, noe ordfører Sand og politikere burde være innforstått med. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags