10 gode grønne grunner for eldre å stemme på MDG!

Jeg vil jobbe for gode møteplasser for aktivitet og samvær på tvers av generasjoner.

Jeg vil jobbe for gode møteplasser for aktivitet og samvær på tvers av generasjoner. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDe Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet.


MDG Kongsberg vil:
• Øke bruken av teknologiske løsninger og satsing på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.
• At omsorgstjenestene skal bygge på prinsippet om respekt for mennesket og ikke baseres på økonomisk effektivitet tenkning.
• At eldre og pleietrengende skal kunne velge om de vil bo hjemme og hva slags hjelp de trenger, så langt det er økonomisk og helsefaglig forsvarlig ut fra et fellesskapshensyn
• At det skal være et mål at de eldre får tilbud om fast plass på sykehjem etter eget valg så langt det er praktisk mulig og at de ikke må flytte rundt fra sted til sted.
• At de hjemmebaserte tjenestene gir et godt tilbud om aktiviteter og at det tilbys middagslevering for hjemmeboende eldre som ønsker det.
• At kommunale institusjoner i løpet av valgperioden skal tilby minst 50 % økologisk mat, fortrinnsvis fra lokale leverandører.
• Flere sansehager.
• At kommunen skal ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer eldre god matomsorg.
• At alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud, der ferske råvarer vektlegges.
• At institusjoner for eldre i kommunen blir Livsglede-sertifiserte gjennom stiftelsen Livsglede for Eldre.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags