Debatt i Kongsberg

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev
Rådmannen spør etter debatt og bidrag i fm. at nye langtidsplaner skal utarbeides. Det er bra!

Jeg håper på en åpen, god og faktabasert debatt for å fram forskjellige virkelighetsoppfatninger og ønsker for framtiden. I tillegg til en åpen og faktabasert prosess i administrasjonen som legges til grunn for anbefalinger/planer politikerne skal ta stilling til. De må også sette seg inn i fakta og ha konkrete argumenter i prosessen.

Når vedtak som gjelder valg av hva som er viktig og riktige retninger i fm. langtidsplaner gjøres må disse brukes med åpenhet og fornuft. Det er store usikkerheter når planer legges for mange år inn i fremtiden. Det er viktig å kunne vurdere endringer av slike planer når det viser seg nødvendig.

Vi har hatt mange eksempler på prosesser som ikke har vært gode og faktabaserte. Når behovet for justeringer har vist seg har det dessverre gått prestisje i saken og manglet vilje til å se feil og mangler i opprinnelig vedtak/planer.

Det virker som om en er så opptatt av omdømmet at det ødelegger evnen til å tilpasse seg den virkeligheten som har utviklet seg. Et slikt omdømme fokus river ned respekt og tillit.

Vi har sett det i parkeringssaken og i Helse og omsorg etc.

Noe av det viktigste kommunen kan gi innbyggerne er trygghet. Tillit må til for å få dette til. Når feil fornektes forsvinner tillit raskere enn den kan bygges.

Når en part i en sak omtaler innspill som kritiserer manglende informasjon og dialog, med at det har vært en god dialog og at en ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene, viser det klart at dialogen ikke har vært der, og at det er klare parallelle virkelighetsoppfatninger. Når dette oppstår har vi et problem.

Løsning på slike situasjoner er faktabasert dialog. En synsing er ikke mulig å forholde seg til, men det er konkrete etterprøvbare fakta.

Dialog må baseres på i hovedsak konkrete og etterprøvbare grunnlag om det skal være mulig å nå fram til en omforent forståelse av virkeligheten.

Dette er første bud når tillit skal skapes. I tillegg må det være takhøyde for å kalle en spade for en spade. Med andre ord et åpent sinn. Dialogen må være basert på fakta for å unngå «stammekrig» basert på synsinger.

Jeg håper det er vilje til å prøve å få en omforent forståelse av virkeligheten hos alle involverte parter, og at utspillet fra rådmannen kan ha en god virkning på debatten videre. Når vi har forskjellig innstilling til hva som er viktig, vil en debatt som beskrevet ovenfor hjelpe oss til å forstå forskjellen, og kanskje bli mere omforente slik at det blir en gjensidig tillit og derigjennom trygghet. Vi behøver ikke å være enige om alt, men skylder å argumentere for saken på en ordentlig måte.

Bidraget her er gi trygghet og nå fram til omforente standpunkter gjennom god og nødvendig dialog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags