«Et gufs fra en svunnen tid» - omsorgsplasser på Edvartsløkka

Av
DEL

LeserbrevKongsberg kommunestyre skal onsdag 4. september behandle kommuneplanens arealdel med grovsiling av arealbruksendringer. Det bør i denne behandlingen løftes et spørsmål om BK-banen i Withs g. og egnethet for det fremtidige utbyggingsprogrammet i helse og omsorg. I dagens kommuneplan er eiendommen avsatt til skoleformål.

Behov for døgntjeneste og bosted:
Som kjent har kommunestyret allerede besluttet at Edvartsløkka, i all hovedsak, skal være område for fremtidens utbyggingsprogram for helse og omsorgstjenesten. Paradokset i dette er at en slik beliggenhet strider mot bl.a. funnene ved innbyggerundersøkelsen 2016 (oppfølging av undersøkelsen 2008) om hvordan innbyggerne ser på sin boligsituasjon ved mulig fremtidig svekket helse og funksjonsnedsettelse.
Fremskrevet befolkningsdata viser at majoriteten av eldre over 80 bor i sentrum Vest, i stor grad i sentrum Øst, samt på Gamlegrendåsen. Det innebærer at de/vi eldre som, i stor grad, er fremtidens risikogruppe for å få behov for døgnbasert helsehjelp (på «et sykehjemsnivå» – «de syke eldre») ville måtte godta en omsorgsplassering på Edvartsløkka dvs. i et (desentralt) område vi ikke har noen tilhørighet til.
Helse og omsorgstjenesten har, nasjonalt, en lang historikk ved institusjoner til ulike målgrupper som er lagt et stykke fra sentrumsområder. Begrunnelsene har, til alle tider, vært de samme dvs. at mennesker med omfattende hjelpebehov allikevel ikke vil kunne dra nytte av integrering i by- og sentrumsaktivitetene. En usynliggjøring. Nå altså for de «syke» eldre i vår kommune.


Når det blir presserende å få bygget nytt omsorgssenter – planlegging og behovet for sentrumsnær tomt:
Flere og flere andre kommuner strever med å finne sentrumstomter for sine utbyggingsprogram med framtidens omsorgsbygg. Det er en større og større erkjennelse av at sentrumsnær beliggenhet integrerer, det blir enklere tilgang til omsorgsbygget for alle, herunder nettverk/venner og pårørende. Det blir enklere tilgang til andre tjenester som legevakt og sykehus, det blir optimalt mulig å tilslutte andre attraktive tjenester, det styrker muligheten for å innpasse kulturell aktivitet og, ikke minst, det øker attraktiviteten for å kunne konkurrere med å rekruttere og beholde helsepersonell.
I Kongsberg har vi altså ikke disse behovene.


Bostedsvalg og attraktivitet – driftsøkonomi:
Det er en mulighet å spekulere i at de som ikke har annet valg uansett må «ta til takke» med det (bo)-tilbudet kommunen har bestemt at de skal få. Alternativt vil de som har mulighet (økonomisk og boligens universelle utforming og egnethet) fortsette å bo i nåværende bolig til tross for behovet for døgnbasert omsorg. Velferdsteknologien vil ikke være tilstrekkelig forsvarlig for de med omfattende helsebehov slik at døgnkontinuerlig helsehjelp vil måtte settes inn i spredte boliger hos den enkelte hjelpetrengende. Konsekvensen er at kommunens årlige driftsbudsjett til pliktmessige helse og omsorgstjenester derfor vil utfordres optimalt. Spørsmålet er om det da blir noe igjen til andre kommunale tjenester?
Investeringsmessige konsekvenser i attraktive omsorgsbygg i attraktivt områder, vil være som «en dråpe i havet» i forhold til de årlige driftsøkonomiske konsekvensene for kommunen om eldrebefolkningen vil ta andre valg enn omsorgsplass.
Uansett, det er de eldre selv dvs. beboerne i omsorgsbygget, som selv betaler ned renter og avdra på lån gjennom husleien. Ønsker ikke kommunen å eie byggene så er det også åpning for alternativ eieform.

I ovenstående har jeg forsøkt å belyse at det ikke er likegyldig HVOR fremtidens helse- og omsorgssenter blir plassert, verken for eldrebefolkningen eller for kommunens fremtidige driftsbudsjett. Det må være mulig for de politiske partiene, i pågående rullering av kommuneplanens arealdel, å vurdere BK-banen i Withs g. som et fremtidig tomteområde for attraktivt helse- og omsorgssenter i Kongsberg. Dette er et område som er optimalt egnet og det vil være integrert i et eksisterende boområde, noe som også reduserer mulig årevis med støy og bygningsarbeider for våre eldre.

Hva forteller det innbyggerne om eldreomsorgens status og prioritet i Kongsberg at kommunestyret har avsatt BK-banen i Withs g. til skoleformål, men ikke anerkjenner at helse- og omsorgssenter er et like verdig formål?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags