Kines frustrasjoner

Just Salvesen.

Just Salvesen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKine Fusche Jenssen frustrasjoner

Den 25. juni har Kine Fusche Jenssen (KFJ) et innlegg i Lp hvor hun med oppriktig begeistring fullroser Nittedal og deres satsing på «god folkehelse.» Hun forteller om gode planformuleringer og klare mål. Nittedal er sikkert en god kommune å bo i.
Jeg deler hennes syn på at god folkehelse er svært viktig og at den bør prioriteres. I Kongsberg gjør vi mye i denne sammenheng, men som alle andre, inkludert Nittedal, kan vi sikkert bli enda bedre.
Det som derimot er vanskelig å forstå i hennes innlegg, er ikke hennes skryt av Nittedal, men hennes formuleringer, negative holdning og påstander om Kongsberg.
Jeg vil bare nevne noen av hennes utsagn:
- «Når 6-7 år gamle fotballspillere må slutte med sin aktivitet, fordi den eneste ledige treningstiden er 15.30, og da er ikke foreldrene hjemme for å kunne kjøre de til trening, er det noe som er feil.»
Dette høres ikke bra ut, og det hadde vært fint å få belegg for påstanden. Meg bekjent er det ingen lag knyttet til IL Skrim eller KIF som har trening så tidlig, og verken Skrim eller KIF har så langt jeg vet, hørt om barn som har måttet slutte pga dårlige tidspunkter for trening. De øvrige klubbene i kommunen har egne anlegg og god kapasitet. Dersom påstanden gjelder noen av disse klubbene så har det ikke med kapasitet å gjøre, men evt med andre årsaker som ganske sikkert har sin gode forklaring.
- «Eller når venninnegjengen ikke får mulighet til å leie
hallen privat fordi den organiserte idretten må prioriteres, og hallkapasiteten er allerede sprengt. Vi mangler baner og vi mangler haller, og vi trenger det NÅ!»
Kongsberg kunne nok trenge noe større hallkapasitet, men vi ligger slettes ikke dårlig an. Samtlige søkere for 2019/2020 sesongen har fått tilbud om det antall halltimer de har søkt om. I stor utstrekning er også ønsket tidspunkt for aktivitetstid i hall imøtekommet. Jeg kan vanskelig se for meg at hallkapasiteten skal utvides for at «en venninnegjeng ikke får mulighet til å leie en hall.» -Kongsberg kommune prioriterer å stille hallkapasitet til rådighet for organisert frivillig aktivitet.
«Og vi trenger det NÅ.» skriver hun videre. Som politiker vet man at det som regel går en stund fra noe blir tenkt til at det blir virkelighet. Derfor må man så godt som mulig forsøke å tenke og planlegge i god tid før behovet er prekært. Og slik fungerer det her i Kongsberg. Politikerne, både i kommunestyret, formannskap og de øvrige hovedutvalg jobber alle seriøst for å utvikle Kongsberg. I dette arbeidet ligger det naturligvis prioriteringer til grunn. De ulike politiske partiene i byen er ikke på hver sin planet i sine prioriteringer. Det er ikke mange millioner kroner man er uenige om i budsjettsammenheng. Jeg mener at kongsbergs administrasjon og politikere gjør en god jobb. Men det betyr ikke at ting ikke kan bli bedre. Derfor er det sunt at det kommer nye mennesker inn i kommunestyret. Jeg ønsker KFJ hjertelig velkommen til gode diskusjoner når hun i høst blir en del av det nye kommunestyret.
-«Hvorfor blir ikke idrettsrådets innspill..........tatt seriøst?» skriver hun videre. Jeg kan betrygge KFJ at idrettsrådet blir tatt seriøst som en viktig samarbeidspartner for kommunens administrasjon og oss politikere. Til grunn for utvikling og planlegging innen kultur ligger en godt gjennomarbeidet kulturanleggsplan. Idrettens egne prioriteringer er langt på vei førende for denne planen. Høyre har hatt en svært oppegående politiker representert i utvalget for kultur og oppvekst i den perioden vi nå har bak oss. Vedkommende har i tillegg nære bånd til ledelsen som har vært i idrettsrådet store deler av perioden.
-«Men det som faktisk bekymrer meg aller mest før kommende valg er: Hvorfor er det ikke en eneste en av dagens sittende politikere som stiller spørsmål om dette???? Er det mangel på innsikt? Prioriteringer? Ikke vet jeg.»
Utsagnet insinuerer at samtlige av kommunestyrets politikere, inkludert Høyres 5 representanter, er inkompetente og ikke har innsikt i eller ønske om å prioritere god folkehelse. Dette stemmer selvsagt ikke.
Frustrasjon og engasjement opplever jeg som gode kjennetegn på en politiker. KFJ har tydeligvis begge deler. I lokalpolitikken er meningsmotstanderne sjeldent på bærtur. Jeg synes nok at den enda ikke valgte representanten med det siterte utsagn karakteriserer samtlige av dagens kommunepolitikere på en lite sympatisk måte.
For egen del tror jeg nok at KFJ kommer til å få adskillig større bekymringer når hun blir aktiv i kommunestyret.
Velkommen til diskusjoner og debatt, men også til kollegialt felleskap hvor vi, nettopp i fellesskap, forsøker å utvikle den flotte kommunen vår til å bli en enda bedre kommune å bo i. For både små og store. Gammel og ung.

Just Salvesen
Leder av UKO
3.plass på Sp- lista.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags