LIVSKVALITET I LOKALSAMFUNNET!

MDG Kongsberg vil Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst.

MDG Kongsberg vil Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid til venner og familie. Skolen skal gi alle muligheten til å delta i fellesskapet med livsmestring, læringsglede, kritisk tenkning og evne til problemløsning. Helsepolitikken må ses i sammenheng med andre politikkområder. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet og daglig mosjon i form av gange, sykling og turer i naturen. Syke og pleietrengende mennesker skal få god og trygg omsorg og behandling av høy kvalitet. Politikk for helse, oppvekst og gode lokalsamfunn berører også barnehagepolitikken. Barnehagen skal være med på å legge grunnlaget for et godt liv og livslang læring.
De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Ved å styrke kommunens levende lokalsamfunn, og gi gode muligheter for medvirkning, gjør vi Kongsberg tryggere, vennligere og mer inkluderende. Alle skal føle seg velkommen i Kongsberg. I dag finnes det fortsatt mange strukturelle og sosiale hindringer for god integrering, som vi må jobbe aktivt for å nedbygge. Frivillig arbeid er en massiv ressurs for samfunnet, og gir økt livskvalitet og sosial utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn.
Si Ja til levende lokalsamfunn og stem MDG!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags