Psykisk helse - Hva med gutta?

Helsestasjon for barn og unge, her ved inngangspartiet til Skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for barn og unge, her ved inngangspartiet til Skolehelsetjenesten. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMange barn og unge forteller at de opplever stress og at de ikke føler det bra inni seg. En del opplever blant annet depressive symptomer, angst, uro og tvangstanker. Noen føler seg også ensomme. En del unge stiller høye krav til seg selv, som kan være vanskelig å innfri. Noen blir kanskje mobbet, føler at de ikke passer inn eller har spesielle helseutfordringer. Noen tør ikke å si i fra hvordan de har det, og lider i det stille. Det er viktig å få hjelp tidlig, for da er sjansen større for å bli bedre. Det er mange hjelpere der ute, men mange barn og unge vet ikke hvor de skal henvende seg. Det nye hjelpetiltaket "Ungdomshjelpa Kongsberg", som etableres i høst, skal gjøre det lettere for unge å ta kontakt. Nå etablerer i tillegg Helsestasjon for barn og unge i Kongsberg et nytt prosjekt innen psykisk helse for ungdom, kalt "Hva med gutta". App'en "Elevtjenesten", som er for elever i Kongsberg videregående skole, er også et flott tiltak. Der er det mulig å sende meldinger, for de som ikke har lyst til å ringe.

Helsestasjon for barn og unge har søkt og fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til prosjektet «Hva med gutta». Det er en 100% stilling, i første omgang for ett år. Ansatte i skolehelsetjenesten i Kongsberg kommune skal arbeide med prosjektet. Målet er å tilrettelegge den forebyggende helsetjenesten ytterligere for å imøtekomme gutta. Helsestasjonen har derfor startet arbeid med å ansette vikar.

Gjennom livet opplever vi alle psykisk smerte, en eller flere ganger. Det er viktig at alle får vite at dette er normalt, og at det vil komme til å skje. Dette er ikke noe vi kan skåne oss mot. Det er derfor ingen grunn til å føle skam. Det er imidlertid viktig at både foresatte, barnehage, skolen og Helsestasjon for barn og unge gjør oss best mulig rustet til å møte livets mange utfordringer. Noen kommer seg gjennom vanskelighetene uten å trenge psykiatrisk behandling eller andre hjelpetiltak. Men for noen vil hjelp fra spesialisthelsetjenesten være avgjørende.

Selv om man har det vondt inni seg og kjenner håpløshet, så er det ikke sikkert at man selv forstår at man bør oppsøke hjelp eller si i fra til noen. Eller at man tør. Det er helt normalt. Man kan ikke forvente at unge (og voksne) forstår at de har behov for hjelp, før de kommer i kontakt med hjelpeapparatet første gang og treffer noen der som tar de på alvor og setter inn tiltak hvis behov. Derfor et det viktig at ansatte i skolen er oppmerksom på signaler og har tett dialog med skolehelsetjenesten. "Ungdomshjelpa Kongsberg" og "Hva med gutta" vil gi Helsestasjon for barn og unge økt mulighet til å arbeide både forebyggende og å hjelpe de som trenger det.

Noen som sliter psykisk tenker at jeg må jo bare ta meg sammen, så går det over. Men for noen går det ikke over, hvis man faktisk er veldig dårlig eller syk. For barn og unge er det vanskelig å selv vurdere om man trenger hjelp eller ikke. Selv om de unge har hatt undervisning om psykisk helse på skolen, så er det ikke sikkert at de gjenkjenner symptomene hvis faktisk får f.eks. en depresjon. Noen tenker også at det uansett ikke vil hjelpe å snakke med andre, fordi de har så vonde tanker og følelser at de tror at de aldri vil forsvinne uansett hva man gjør. Og at det derfor ikke er noen vits å søke hjelp. Men uansett hvordan man føler seg, så kan man få veldig mye hjelp og lindring hvis man kommer i kontakt med fagpersoner innen psykiatri. Det må i større grad formidles til de unge.

Det nye tiltaket "Ungdomshjelpa Kongsberg" er et lavterskel tilbud som inngår i kommunens førstelinjetjeneste. Jeg syns det er gledelig at det i tillegg rettes ekstra fokus på gutter, gjennom prosjektet "Hva med gutta", der de skal prøve å finne ut hvilke tiltak som trengs for å nå gutter som ikke oppsøker hjelp på egen hånd. Skolehelsetjenesten har mulighet for individuell oppfølging der det er nødvendig, der Psykososialt helseteam gjør en stor og viktig innsats. De følger opp barn og unge med ulike helseutfordringer over tid, for å gjøre hverdagen deres enklere å leve. Noen ganger vil de unge ha behov for spesialisthjelp, utover det som kommunen kan tilby. Det er derfor svært viktig at kommunens ansatte er årvåkne på dette og bidrar til at de som har behov henvises og får et raskt og riktig behandlingstilbud i spesialisthelsetjeneste som BUP eller DPS.

Kongsberg kommune - Helsestasjon for barn og unge har dedikerte ansatte som gjør en stor og viktig innsats for mange! De fortjener all den honnør de kan få! Kongsberglista og jeg heier på både "Ungdomshjelpa Kongsberg", "Hva med gutta" og resten av kommunens mange ansatte som arbeider med å hjelpe barn og unge til å få en bedre hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags