Mat som medisin

Kongsberg trenger kliniske ernæringsfysiologer

Kongsberg trenger kliniske ernæringsfysiologer Foto:

Av
DEL

LeserbrevKjære hjembyen min, kjære lokalpolitikere som stiller til valg.

I anledning kommunevalg 9.9.19 har det vekket en rekke tanker hos undertegnede.

Etter snart 5 år med ernæringsstudier i Bergen vil jeg sommeren 2020 vende tilbake til Østlandet som klinisk ernæringsfysiolog. Om det blir hjembyen Kongsberg avhenger av deres politikk. Derfor ber jeg nå om deres oppmerksomhet. Ikke bare for min egen del, men for en bedre helse blant alle kommunens innbyggere. Dette spesielt med de eldre i tankene, da vi i årene fremover vil oppleve eldrebølgen skylle inn over kommune-Norge for fullt, og Kongsberg er intet unntak. Hvor svømmedyktig er kommunen egentlig?

Dere har kanskje ikke hørt så mye om hva en klinisk ernæringsfysiolog (kef) er, eller hva vi kan. Kort fortalt er kef’er eksperter på ernæring og helse. Vi er autorisert helsepersonell og jobber blant annet både i kommunen, på sykehus og privat. Til grunn for autorisasjonen ligger fem års masterstudier ved det medisinske fakultetet. Kef’er er kvalifisert til å både forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer.

Så hva kan jeg som klinisk ernæringsfysiolog gjøre for Kongsberg kommune? Undersøkelser i kommunehelsetjenesten viser at 33% av mottagere av helsetjenester i hjemmet og 40% av beboere på sykehjem (67 år +) er vurdert å være i ernæringsmessig risiko. Det vil si at de er i risiko for å bli underernært, eller allerede lider av underernæring. Som underernært har man økt risiko for infeksjoner, samt økt sykelighet og dødelighet. Dette er spesielt fremtredende på sykehus, der pasienter i ernæringsmessig risiko ligger 3,3 døgn lenger i gjennomsnitt enn velernærte pasienter. Hele 70% av pasientene har lavere vekt ved utskrivelse enn ved innkomst, og opptil 60% av pasienter på norske sykehus og sykehjem er underernærte. Behandling av ernæringsrelaterte tilstander er omfattende og krever spesialkompetanse innen klinisk ernæring. Dessverre er denne kompetansen fraværende i Kongsbergs primær- og spesialisthelsetjeneste. Behovet for kliniske ernæringsfysiologer i begge sektorer er enormt, som understrekes i Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Nytten av målrettet ernæringsbehandling kan ikke lenger neglisjeres. Sykdomsrelatert underernæring er kostbart, men god ernæringsbehandling ved hjelp av kef kan gi kostnadsbesparelser på 800 millioner norske kroner årlig. Helsedirektoratet skriver at: "Som et foreløpig forslag basert på foreliggende dokumentasjon kan det synes rimelig å etablere minst ett årsverk for klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbygger for å etablere klinisk ernæringsfaglig kompetanse i kommunene". Det vil si at Kongsberg kommune bør bevilge midler til ansettelse av 3 kef’er. Helsedirektoratet skriver også at: "Erfaringer fra prosjekter som har som mål å øke kompetansen innen forebygging hos ulike personellgrupper peker i retning av at det er nødvendig med bedre tilgang på klinisk ernæringsfysiologer, både til kompetanseheving og kvalitetssikring av det ernæringsarbeidet som gjøres i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten".

Dermed er det et tankekors at Kongsberg kommune ikke har ansatt noen med spisskompetanse innen ernæring, til å være en by som satser på videreutvikling og innovasjon. Eldrebølgen er uunngåelig, og de eldre trenger kommunepolitikere som tar helsen deres på alvor. Er politikken deres svømmedyktig, kjære lokalpolitikere? Ved å ta informasjonen ovenfor i betraktning de neste fire årene - og ansette en klinisk ernæringsfysiolog - vil dere i alle fall ikke drukne.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags