Hva er økologisk fotavtrykk?

Gjennnomsnitt nordmanns økologiske fotavtrykk er 10 tonn CO2 per år, FN sier vi må ned til 1,5 tonn CO2 per år. Det klarer vi ikke uten en radikale systemendringer.

Gjennnomsnitt nordmanns økologiske fotavtrykk er 10 tonn CO2 per år, FN sier vi må ned til 1,5 tonn CO2 per år. Det klarer vi ikke uten en radikale systemendringer.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet økologiske fotavtrykket er en tilnærming som ser på vårt faktiske forbruk av fornybare naturressurser, og er dermed en kvantitativ måte å tilnærme seg begrepet bærekraftig utvikling på. En utvikling er ikke bærekraftig dersom naturressursene utnyttes i et større tempo enn de klarer fornye seg.

Det økologiske fotavtrykk er et mål på menneskenes forbruk av fornybare naturressurser, som f.eks. tømmer, fisk, ferskvann osv. Det økologiske fotavtrykket tilsvarer det totale arealet som trengs for å:

• produsere det vi forbruker av mat og fiber

• absorbere utslipp fra energiforbruk

• gi plass til infrastruktur

Ved å sammenlikne fotavtrykket med naturens evne til å fornye disse ressursene, kan en vurdere om forbruket er bærekraftig eller om vi overfor bruker av naturkapitalen.

Lever over evne

Det økologiske fotavtrykket viser at verdens avhengighet til naturens ressurser har blitt doblet siden 1966, og at vi nå (data fram til 2007) tar i bruk ressurser tilsvarende 1,5 jordkloder for å opprettholde vår livsstil. Selv med moderate framskrivinger av befolkningsvekst, forbruk og klimaendringer viser beregninger at vi innen 2030 trenger to planeters produktive kapasitet for å møte våre behov.

Utslipp av klimagasser er en av de fremste årsakene til at verdens økologiske konto for lengst er overtrukket og at vi ikke lever bærekraftig. I løpet av de siste 50 årene har vårt karbonavtrykk økt 11-ganger, dvs. at karbon nå står for mer enn halvparten av det globale økologiske fotavtrykket.

Nordmenn bruker to jordkloder

De nasjonale tallene viser at Norge er inne blant de 20 verste landene med økologisk fotavtrykk som langt overgår jordens tåleevne. Hvis vi forsetter vårt forbruksmønster som før, vil det lede oss til et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake. Over to jordkloder vil være nødvendig for å understøtte en global befolkning som lever en livsstil som dagens gjennomsnittsnordmann.

Landene som utgjør topp 10 over dem som står for det største økologiske fotavtrykket per innbygger er De forente arabiske emirater, Qatar, Danmark, Belgia, USA, Estland, Canada, Australia, Kuwait og Irland. Disse landene har i gjennomsnitt fem ganger større fotavtrykk enn lavinntektslandene. Det tyder på at det ikke-bærekraftige forbruket i rike nasjoner i stor grad hviler på utarming av naturressursene til fattigere, ofte ressursrike tropiske land.

De 31 OECD-landene, som inkluderer verdens rikeste økonomier – deriblant Norge, står for nærmere 40 prosent av det globale økologiske fotavtrykket. Ettersom det er dobbelt så mange mennesker bosatt i BRIC-land – Brasil, Russland, India og Kina – som det er mennesker bosatt i OECD-land, viser rapporten at BRIC-landenes nåværende totale økologiske fotavtrykk nærmer seg OECD-nasjonene hvis de følger den samme utviklingen.

I rapporten skisserer WWF løsninger som er nødvendige for å sikre en stadig mer velstående befolkning anslått til å passere ni milliarder i 2050 innenfor jordens tilgjengelige ressurser. WWF peker på kostholds valg og energiforbruk som kritiske faktorer for å redusere det globale fotavtrykket. Resultatene stiller oss overfor en veldig tydelig utfordring. Vi må ta inn verdien av vår naturkapital i de økonomiske regnskapene, og det krever en grunnleggende endring i måten vi behandler natur på.

Resultatene av økologisk fotavtrykk presenteres i WWFs rapport Living Planet Report som utgis hvert annet år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags