Høyre og fortiden

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHøyres ordførerkandidat Helge Evju startet den 23. november valgkampen gjennom et leserinnlegg i Lp hvor han bl.a. skriver om Kongsbergs stolte industrihistorie og behovet for omstilling.

Han tar bl.a. til ordet for «at innbyggere, kommunen og politikerne, industrien, det øvrige næringslivet og akademia går i noenlunde samme takt og tenker; hvordan kan vi sammen videreutvikle Kongsberg til å bli en enda bedre kommune?» Det er vi selvfølgelig helt enige i og bestreber oss på å bidra til. Men så sier han at «Det har den senere tid vært kjørt mange og lange prosesser på viktige saker, men når det kommer til siste slutt har dagens politiske flertall med Kongsberglista i spissen, tverrsnudd og ignorert resultatet av de prosessene som har vært i forkant.»

Da vi gikk inn i politikken i 2015 var kommunen sterkt splittet og det som et resultat av at Høyre sammen med Arbeiderpartiet hadde gjennomført en av de verste prosessene denne byen har sett og som skapte nærmest et innbyggeropprør. Det har gjort det nødvendig å gjøre tingene på en annen måte.

Et av de første tiltakene vi initierte og som Arbeiderpartiet fortjenstestfullt sluttet seg til, var prosjektet Selg Kongsberg, som senere har fått navnet «Vekst i Kongsberg», et prosjekt som kommunen på egenhånd og i samarbeid med næringslivet tar sikte på å bidra aktivt i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser og generell vekst i Kongsberg. Høyre ble til slutt med, men ut fra uttalelser fra Evju, lurer vi om han har glemt hele prosjektet.

Så får vi i samme innlegg kjeft for at det blir omkamp om sentrumsplanen gjennom prosjektet Byutvikling i Kongsberg. Det tar sikte på «å få frem ideer og bearbeide disse for en videreutvikling av Kongsberg by. Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av de kravene som et bysentrum setter til byrom, urbanitet, handel og opplevelser, slik at byen også kan bli en møteplass for aktiv bruk. Sentrums forhold til Numedalslågen bør også vies ekstra oppmerksomhet med tanke på bedre og mer opplevelsesorientert utnyttelse av så vel elv som elvebredder, både for bebyggelse og bruk.

Prosjektet inngår som et eget delprosjekt som et innspill til Kommuneplanens arealdel og bør spesielt se på hvordan enkelte bydeler kan bevare og forsterke sin egenart, slik at bydelenes ulike kvaliteter fremheves. Prosjektet skal også omfatte arbeidet med ny verneplan, samt utarbeide retningslinjer knyttet til ev. fortetting i disse områdene.

Prosjektet tar den nåværende Sentrumsplanen og de områder den omfatter som utgangspunkt og foreslår de endringene som er nødvendige for å tilfredsstille prosjektets formål».

Omkamp? Prosjektet tar sikte på å skape størst mulig enighet blant innbyggere, grunneiere og politikere om hvordan vi ønsker at byen vår skal se ut i fremtiden og det gjennom dialog og samarbeid, slik at vi skal slippe omkamper og splid. Vi trodde faktisk at Evju var enig i intensjonene, men som vi oppfatter innlegget, er han ikke villig til å ta lærdom av fortiden.

Den nye kommuneplanens samfunnsdel kaller han et lappverk. Faktum er at det aldri før har vært tydeligere mål og bedre indre sammenheng i en slik plan enn etter at flertallspartiene hadde fått med sine merknader. Det er helt korrekt at behandlingen tok lenger tid enn vanlig. Det skyldtes at vi hadde fått beskjed om at vi kunne komme med våre innspill i høringsfristen. De ble imidlertid ikke tatt hensyn til med den beskjeden at vi som politikere måtte vente med innspillene til forslaget kom til behandling i formannskap og kommunestyre. Og slik ble det. Dokumentet gir oss klare mål for en fremtidig utvikling av kommunen i samarbeid med næringsliv, skoler og andre aktører. Det kan leses på https://www.kongsberg.kommune.no/nyheter/ny-offensiv-kommuneplan/

Til slutt en invitasjon til Evju og Høyre. Bli med på fremtidslaget. Har dere ikke selv ideer, så bli med oss fremover. Vi har mange.

Kjell Gunnar Hoff

leder Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags