Høyres «skremselspropaganda» i kommunestyret.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ny reguleringsplan for blant annet hyttebygging i Funkelia ble behandlet i kommunestyret 14. oktober. En plan som skal avløse gamle reguleringsplaner og som er en mye bedre plan med mer hensyntagen til kulturminner mm enn gjeldende planer. Vel og bra.

Men Kongsberglista ønsket den enda bedre og ville blant annet fjerne 6 hyttetomter som var mest i konflikt med vernehensyn. Høyre argumenterte sterkt for at planen måtte vedtas slik den nå ble fremmet. Hvis ikke kunne utbygger forkaste denne og forholde seg til gamle planer som var langt dårligere med hensyn til verneverdier. Mdg mente at det vel måtte være slik at dersom kommunestyret vedtok ny plan med noen endringer, ville vel det bli gjeldende plan og erstatte gamle. Flere mente dette måtte være riktig, og Sp endret sitt syn og ville stemme for forslaget fra Kongsberglista om å fjerne 6 hytter fra planen. Men da Rådmannen viste til at det ville bli en så stor endring av planen at den måtte ut på ny høring, ble det vanskeligere.

Flere var frustrert over at kommunestyret ikke kunne bestemme hvordan planen skulle være, og at utbygger på denne måten hadde styringen på planen. Rådmannen sa at utbygger kunne velge å ikke fremme den nye planen dersom kommunestyret valgte å trekke ut de 6 hyttetomtene. Men Rådmannen nevnte også at kommunestyret kunne vedta et bygge- og deleforbud inntil ny plan foreligger, og på den måten få full styring i saken Høyre hadde tidligere nevnt at et slikt vedtak ville være et alt for drastisk virkemiddel. Greit nok at Høyre mener det, men hvorfor resten av kommunestyret ikke ville bruke dette virkemiddelet for å plassere myndigheten der den hører hjemme, forstår jeg ikke. Vi må ha et flertall i kommunestyret som er villig til å styre utviklingen. Når det gjelder Gruveåsen har vi ikke råd til å la utbyggere ha styringen. Og det er vel også grunn til å tro at utbygger hadde godtatt denne justeringen, slik som Kjell G Hoff viste til fra talerstolen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken