Hva vil vi bidra med?

Av
DEL

LeserbrevVerden er i krise. Koronakrise, klimakrise, flyktningkrise. Hva skjer når viruset rammer de overfylte flyktningleirene? Norge har deltatt i krig sammenhengende i 30 år. Har det blitt fred av det? Den største miljøforurenser er militærindustrien. Hvorfor er den unntatt fra alle klimaregnskap? Vi veit at den må reduseres drastisk hvis vi skal nå helt nødvendige klimamål. Vi må stikke fingeren i jorda nå, og reflektere over store spørsmål. Hva vil vi bidra med i verden?

Konsernsjef Geir Håøy i KOG sa nylig til politikerne i Viken at forsvarsdelen i produksjonen nå kun er 20 %. (Lp 10.03) Da rapporten for 3. kvartal 2019 ble lagt fram meldte Lp dette: «Avisa E24 skriver at 58 % av konsernets ordrereserve nå ligger i forsvarsvirksomheten.» Stadig leser vi om nye kontrakter, nå sist med Raytheon Missile Systems, for levering av Naval Strike Missile. Med en «rammekontrakt» med mulig omfang pålydende 7,8 milliarder. (Finansavisen) Produksjon, ordrereserve. Alt de har fått ordre på, må jo nødvendigvis produseres. Så 20 % er et tall jeg ikke forstår. Uansett er det interessant at Håøy formulerer seg sånn. «Kun 20%». Kan det tolkes som en gryende erkjennelse av at våpen ikke er det beste man kan drive med?

En av de viktigste faktorene for oss er «konkurransedyktige rammevilkår», sier KOG nå. Mens de før viste til «verdens strengeste eksportregler.» 11. mars var våpeneksporten tema på P2`s Verdibørsen. Det er en myte at norske eksportregler er verdens strengeste, sa Gunvor Fylkesnes fra Redd Barna, nok en gang. Norge bryter humanitærretten. Det er en klar risiko for at norsk militærutstyr brukes i Jemen. At det har skjedd er avdekka. I Nederland fungerer parlamentet som kontrollfunksjon ved våpensalg over 2 mill. euro. I Norge kommer salgsmeldingene til Stortinget inntil 1 år i etterkant. I Finland kreves sluttbrukererklæring fra alle kunder. Finnene spør: når og hvor skal våpnene brukes? I Norge selger vi til allierte uten restriksjoner angående videresalg. Vi «stoler på vennene våre». Og, vi selger fra salgskontorer i land som ikke berøres av norske regler. Det er bra at NRK tar tak i dette. De har også laget en radioteaterserie på 6 episoder, med tittel «Made in Norway, om norsk våpeneksport, og kampen om sannheten.» Her setter de spørsmålstegn ved norsk utenrikspolitikk, og tar opp etiske retningslinjer rundt våpeneksporten. Dette er viktig, vi må få slutt på hemmeligholdet, sannheten må fram nå. Vi vil vite hva som foregår.

Jeg håper korona-pandemien vil representere et skille. At det blir et før og etter. At denne krisa, som rammer oss alle, vil vekke oss til å gjøre bedre, politiske valg for framtida. Vi trenger et mye sterkere fokus på moral, etikk og solidaritet. Vi må trappe radikalt ned på våpen, og erstatte det med storskala utvikling av teknologi som kan oppfylle forpliktelsene verden har i FNs bærekraftsmål. Det er viktige bidrag til fred, våpen er det ikke. Det gjelder vår felles framtid på jorda. Snart er det vinn eller forsvinn. Industrien har et selvsagt medansvar for sine prioriteringer. Jeg tolker konsernsjef Geir Håøys formulering som et godt tegn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags