Hvorfor klarer vi ikke å løfte oppmerksomheten omkring kulturminnene i gruveåsen og Kongsbergs unike sølvverkshistorie til det nivået den fortjener?

YTRING: Kronikk av Øystein Senum (t.v.) og Kjell Gunnar Hoff.

YTRING: Kronikk av Øystein Senum (t.v.) og Kjell Gunnar Hoff. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunestyret behandlet 19. august Reiselivsstrategi og plan for reiselivet i Kongsberg. Et godt grunnlagsdokument, men heller ikke her kommer potensialet fram. Vi har en mulighet som strekker seg langt utover det å være et mål for besøk fra nærområdene. Et tilrettelagt produkt vil være et internasjonalt attraktivt besøksmål. Og innledningsvis kan vi slå fast at dette selvsagt kan tilrettelegges uten at vi ødelegger natur og kulturminner.

I kommunestyret fremmet Kongsberglista en protokolltilførsel som avslutter med: «Sølvverkshistorien og gruveåsen er det helt unike med Kongsberg og bør være hovedmotoren i satsingen. Reiselivsstrategien og målene bør i tillegg spisses mer».

Dessuten fremmet Høyre følgende tilleggsforslag: «Kommunestyret ber om at strategien utvikles med et trinn 2, der den spisses ytterligere ved å prioritere tydeligere det unike ved Kongsberg, sølvverkshistorie og teknologi. Trinn 2 legges frem for politisk behandling i kommunestyret.» Dette fikk bare Høyres, Kongsberglistas, Fremskrittspartiets og Venstres stemmer, og ble dessverre ikke vedtatt.

I formannskapet 12.juni 2019 fremmet vi følgende forslag: «Rådmannen bes ta initiativ overfor Bergverksmuseet og Statskog med det formål å etablere et felles vedlikeholds- og restaureringsprosjekt av kulturminnene i gruveåsen og nærliggende områder. Vi ber om at forslag til samarbeidsprosjekt fremmes innen utløpet av året. Det vurderes avsatt prosjektmidler i budsjett for 2020. Et mål for deler av arbeidet et byjubileet i 2024».

Dette ble enstemmig vedtatt! Vi oversendte også rådmannen et forslag på hvordan et slikt samarbeide kunne organiseres, Dessverre har ikke rådmannen levert sitt forslag ennå.

Hvorfor kommer vi ikke videre?

Det gjøres en kjempeinnsats av frivillige på dugnad for å rydde rundt kulturminnene og gjøre området mer attraktivt. Det er flott som et grunnlag for videre satsing. Nå har vi dessuten fått høre at det er dugnadsgjengen som også ordner med ny skilting av ulike gruver.

Reiselivsplanen er mest opptatt av tilreisende fra nærområdene, men er det virkelig noen som ikke tror at tyske turister vil strømme til en tilrettelagt Gruveås? Det er kort vei fra Nord-Tyskland. Kombinasjonen av unike kulturminner i stort omfang i et attraktivt naturmiljø med fiskemuligheter er en enestående mulighet.

Dette må vi ta vare på og utvikle. Men da må spesielt besøksnæringen i samarbeid med Bergverksmuseet, med kommunen som pådriver og tilrettelegger, våkne fra «dvalen» for å satse på det som er Kongsbergs stolthet og sjel. Kan vi også få til et god kobling med Kongsbergs unike teknologiindustri, legger vi grunnlaget for en viktig tilleggsnæring i kommunen. Jf. ideene fra Kongsberglistas Thor Hukkelås.

Vi forventer nå at rådmannen tar tak i formannskapets bestilling og at Gruveåsen får førsteprioritet i realiseringen av Reiselivsplanen. Innføringen av bompenger er neppe det vi burde startet med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags