Forsvaret må styrkes - for å bevare freden

Av
DEL

LeserbrevKongsberg er en viktig brikke i forsvaret av landet. Teknologikommunen med Kongsberggruppen i spissen kan vise til mange eksempler på et vellykkede innovasjonssamarbeid mellom industri og forsvaret.

Vi har lyktes å beholde Heistadmoen hvor HV-03 har sin base og vi kan konstatere at det er like stor militær virksomhet der nå som mens Telemarkbataljonen var lokalisert der.

8 mai. hedres alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler. I tillegg bidro den norske handelsflåten under 1 verdenskrig. Krigsseilerne må heller ikke glemmes i denne sammenheng.

Denne dagen er en av de viktigste dagene i året for å minnes historien og hedre de som kjempet og enda i dag kjemper for Norge, de frihetene og de verdiene vi i dag ofte kan ta for gitt. Om vi ser tilbake i tid kan vi ikke glemme historien, vi må lære av den. Om vi ser tilbake til 2. verdenskrig er vi kjent med hjemmefronten. Etter krigen ble dette omgjort til det vi i dag kjenner som Heimevernet. En militær styrke som skal være overalt, alltid. Det er lokalkunnskap som ofte gir en fordel i krig. Derfor er Heimevernet så viktig. Jeg mener Heimevernet må styrkes til å ha evne til å være nettopp overalt, alltid. Vi skal ikke langt tilbake i tid før Heimevernet var på nesten 100 000 mann, i dag er de 40 000. Det er for lite. Heimevernet må styrkes.

Vi ser en utvikling i dagens forsvarspolitikk som tilsier at personell ikke er like avgjørende faktor som tidligere, og at teknologiske virkemidler, kjent som strategiske kapasiteter tar større plass. Jeg mener man må ha en balansegang mellom teknologi og personell for å kunne yte best motstand skulle det være nødvendig.

Samtidig gir denne dagen oss rom for å reflektere hva forsvaret egentlig skal gjøre. Forsvaret kjemper i realiteten for «ingentinget». Vi ønsker helst at ingenting skal skje og at fred bevares. Derfor må vi innrette vårt forsvar for nettopp å bevare den freden og friheten vi har i dag. For at ingenting skal skje må vi ha et relevant forsvar som tilsier at risikoen for å rokke ved Norges frihet skal være større enn gevinsten. Samtidig skal vi nytte diplomati effektivt og ha god dialog med andre parter. Disse to faktorene er grunnpilaren i baseerklæringen, som er den selvpålagte retningen Norge har tatt innen sikkerhetspolitikken. En strategi som har fungert særdeles godt.

Aldri mer 9. april. Er et slagord som fortsatt står sterkt i Norge, og av god grunn.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, General Rune Jakobsen sa for en liten måned siden at den globale orden er i uorden. Det er på mange måter riktig, og vi må prioritere forsvaret av landet vårt. Det er tross alt forsikringen til Norge. Forsvaret må være stort nok til å kunne yte motstand til NATO kommer.

Spesielt på denne dag hvor vi hedrer de som har ytt sin innsats for landet er det viktig å huske disse ordene. Aldri mer 9. april.

Gratulerer med 8. mai til alle veteraner og deres familier med dagen. Takk for innsatsen!

Kari Anne Sand

Ordfører

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags