Innovasjon for framtida starter i kommunen

Kommunal sektor har ansvaret for de fleste tjenestene som leveres til innbyggerne, og må være en tydelig del av løsningen for innovasjon i offentlig sektor, skriver KS' styreleder Bjørn Arild Gram.

Kommunal sektor har ansvaret for de fleste tjenestene som leveres til innbyggerne, og må være en tydelig del av løsningen for innovasjon i offentlig sektor, skriver KS' styreleder Bjørn Arild Gram. Foto:

Av
DEL

KronikkFor å fremme innovasjon i kommunal sektor må offentlig og privat sektor samarbeide. Kommunene er på mange områder allerede i førersetet når det gjelder innovasjon.

Nå er det behov for handlingsrom, systematisk kunnskap og bedre virkemidler. Dersom vi skal klare å investere i den framtida vi skal skape, trengs mer enn velmente oppfordringer.

Krever mye

Det er et stort og økende behov for omstilling og endring i kommunesektoren for å møte tjenester og samfunnsutvikling i årene framover. Det krever mye av kommunen å heve seg over kravet til den lovpålagte tjenesteytingen og ha rom for nyskapende innovasjoner i egen virksomhet, og også se hvordan man kan stimulere næringslivet i kommunen til å bidra i innovasjonsarbeidet. Kommunal sektor har ansvaret for de fleste tjenestene som leveres, og må være en tydelig del av løsningen for innovasjon i offentlig sektor. Bemanningsnormer, kompetansenormer, rettighetsfesting og forskriftsreguleringer låser inne gårsdagens måter å jobbe på. Kommunene trenger forsøksordninger, tillit og handlingsrom til eksperimentering. Vi trenger større rom for å prøve og feile. Men vi trenger også en systematisk tilnærming til kunnskapsutvikling og forskning i, for og med kommunal sektor slik at vi slipper å gjenta de samme feilene eller finne opp varianter av den samme forbedringen.

KS’ Innovasjonsbarometer viser at samarbeid fremmer innovasjoner i kommunene, mens mangel på penger hemmer den. Tre av fire kommunale virksomheter oppgir at de har innført en eller flere innovasjoner de to siste årene, mange av dem som resultat av samarbeid mellom kommuner. Nesten samtlige av disse virksomhetene svarer at innovasjonen griper direkte inn i arbeidsplassens kjerneoppgaver.

Innovative kommuner

I Kongsberg kommune valgte et modig formannskap at byen skulle bli testarena for autonome kjøretøy. De visste ikke helt hva de bevilget penger til, men i dag, fire år senere kan næringssjefen fornøyd konstatere at det førte til at Kongsberg nå er i front med å teste ut selvgående kjøretøy. Det gir ringvirkninger for utdanningsinstitusjoner, arbeidsplasser og ordre til lokalt næringsliv.

Andre kommunale innovasjoner er for eksempel programmet for å forhindre ungt utenforskap i Lyngen, der arbeidstrening og samarbeid med næringslivet er en viktig del. På Holmlia er biblioteket gått fra å være et sted med mange «episoder» til å bli en positiv faktor for ungdom ved å gi arbeidstrening og kompetanse. Nav kontoret i Hamar gikk fra å være digitalt i bakleksa til å bli heldigitale. Dette har frigitt tid til møter med dem som trenger det, mer effektiv saksbehandling og reduserte papirmengder.

Anskaffelser bidrar til innovasjonsløft

Programmet for innovative anskaffelser, leverandørutviklingsprogrammet LUP som KS og NHO i sin tid tok initiativet til, er medvirkende til at vi har utslippsfrie ferger på Vestlandet, utslippsfrie hurtigbåter, utslippsfrie byggeplasser og mer helse- og velferdsteknologi. Flere av anskaffelsene involverer fra to til mer enn ti kommuner og er innovasjonsløft både for næringsliv og offentlig sektor. Programmet har i løpet av ti år resultert i 350 nye arbeidsplasser, gitt 334 millioner i offentlige besparelser og kuttet nesten 3000 tonn i årlige CO₂-ekvivalenter. Nøkkel til suksess er tjenestenærhet der en virksomhet som ønsker å ta det som anskaffes i bruk leder arbeidet og markedsdialogen, godt støttet av kompetansen i LUP. Når vi har fått til noe så unikt og vellykket på tvers av forvaltningsnivå, og på tvers av privat og offentlig sektor, må vi styrke og videreutvikle det initiativet for alt det er verdt, også når vi skal forsterke arbeidet rettet mot gründere.

Radikal innovasjon

Et kunnskapsløft i, for og med kommunene er nødvendig for å styrke innovasjonene og systematikken rundt dem. KS har invitert staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet til samarbeid om KS’ partnerskap for radikal innovasjon, et initiativ der kommuner og fylkeskommuner har gått sammen om å finne nye løsninger på samfunnsfloker som er for store for den enkelte fylkeskommune eller kommune alene – og der løsninger kan kreve grep på tvers av forvaltningsnivå, fagsektorer, privat, offentlig og frivillig sektor.

Bare ved å ta overordnede grep kan vi løse de store samfunnsutfordringene på en bærekraftig måte.

Vi må samtidig huske at innovasjon alltid skjer nedenifra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags