Gå til sidens hovedinnhold

Jeg vil være mer enn 40 % sykepleier!

Artikkelen er over 4 år gammel

Flere ansatte i hele stillinger vil kunne gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre, poengterer Line Spiten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykepleiemangel, knappe ressurser, flere eldre og stadig sykere pasienter. Vi hører mye om utfordringene som vil møte oss.

I dag markeres den internasjonale kvinnedagen. Likestilling og kvinners rettigheter står i fokus.

Andelen deltid blant sykepleiere representerer en stor arbeidskraftreserve og motvirker likestilling i arbeidslivet. Det er både behov for og en ønsket utvikling i samfunnet at kvinner jobber heltid. Dessverre opplever vi at det skjer for lite, til tross for politiske føringer, strategier og målsettinger.

Hvorfor skal sykepleiere jobbe heltid og hvorfor er dette viktig for pasientene i norske sykehus?

I dag jobber ca. 40 % av sykepleierne i sykehusene deltid, og ved en tilfeldig utvalgt sengepost i Vestre Viken HF (VVHF), jobber 8 av 41 sykepleiere full tid.

Vi vet at hele stillinger sikrer god rekruttering til, og sørger for at vi beholder kvalifisert arbeidskraft i sykehusene. I kampen om fremtidig arbeidskraft mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) at heltid er et sentralt virkemiddel. Heltidsstillinger for sykepleiere må være hovedregelen og deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Hele stillinger er en viktig del av svaret på de utfordringer vi vil stå overfor i helsevesenet i årene som kommer.

Nylig leverte helseminister Bent Høie sitt oppdrag til sykehusene, hvor bedre kvalitet og pasientsikkerhet er ett av tre hovedmål i 2017. Hele stillinger står sentralt i arbeidet med å fremme kvalitet- og pasientsikkerhet i sykehusene. Heltidsstillinger bør være hovedregelen, og dette bekreftes i helseministerens bestilling.

Jeg etterlyser derfor et større fokus på sammenhengen mellom heltid og målene vi har for pasientbehandlingen i sykehusene våre.

For å være rustet til å møte fremtidens sykepleiemangel er det behov for å benytte sykepleiernes kompetanse fullt ut, og sikre riktig bruk av til enhver tid tilgjengelige sykepleieressurser. Flere ansatte i hele stillinger vil kunne gi bedre kontinuitet og bedre tjenester, samtidig som arbeidsgiverne får utnyttet arbeidskraften bedre.

Skal arbeidsgiver kunne tilby helsetjenester av høy kvalitet også i fremtiden, må vi sørge for at våre sykepleiere jobber i hele stillinger!

En attraktiv arbeidsgiver tilbyr hele, faste stillinger.

Kommentarer til denne saken