Kommunestyrets bevilgning til « I gang»-prosjektet

Av
DEL

LeserbrevKommunestyret vedtok i budsjett og handlingsplan for 2019 at NAV skulle få et økt tilskudd på 1,2 mill. til kommunens andel av det statlige «I gang» prosjektet. I tillegg fikk ASVO en økning i sin generelle støtte på 200 000.

Målet for kommunestyrets vedtak var å styrke NAVs arbeid med sysselsetting og spesielt tiltaksplasser og styrke ASVO sin mulighet til å utføre sine oppgaver. NAV kjøper for tiden plasser av ASVO til «I gang» prosjektet for at ASVO skal kunne finne oppgaver og veilede arbeidstakere.

Fra 2017 gjaldt dette unge under 30 år som søkte sosialhjelp, fra 2019 gjelder dette også arbeidssøkende over 30 år grunnet denne ekstra økonomisk satsing i budsjettvedtaket fra 2019. De som tildeles sosialhjelp får nå et vilkår i vedtaket om å delta i «I gang», med mindre tungtveiende grunner taler imot det. ASVO vant anbudsrunden ut 2019, med opsjon også for de over 30 år. Opsjonen ble utløst i 2019, og det er i dag 17 plasser via «I gang» hos ASVO.

Kommunestyret har store forventninger hva ASVO kan få ut av de ekstra midlene som er tilført. Det som er viktig er at det kan gi et bredt tilbud, dvs. et tilbud som kan omfatte ulike behov som arbeidstakere kan ha. Vi har sett et eksempel på en type bruk av disse «I gang» midlene, i den avtalen som ASVO har inngått med Statskog rundt arbeid rundt kulturminner i Gruveåsen.

Dette er helt i tråd med kommunestyrets vedtak og det var et solid flertall for dette vedtaket.

Vi gleder oss til å følge dette videre.

Kari Anne Sand

Ordfører

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags