Har næringslivet et ansvar?

INNSENDER: Medlem av Kongsberg Fredslag, Ragnhild Håkonsen.

INNSENDER: Medlem av Kongsberg Fredslag, Ragnhild Håkonsen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDa Kongsberggruppen 29/8 publiserte resultatet for andre kvartal i år, kunne vi lese om en stor økning i omsetning fra samme periode i fjor. Størst hos KDA (Kongsberg Defense og Airospace), med 26 % omsetningsøkning, og resultatmessig et overskudd på 479 millioner, mot 241 i fjor. Nesten en dobling. Våpeneksporten går altså så det suser, og er en skikkelig suksessbransje. Er våpen den nye oljen, sammen med laksen?

Jeg tenkte på dette også da jeg hørte episoden «Politisk betent og en suksesshistorie. Norske våpen selges for milliarder utenlands.», på E-24 podden, der adm direktør Eirik Lie i KDA og Kjetil Stormark i Aldrimer.no var gjester. Begge slo fast at norsk våpeneksport er og blir en suksesshistorie, og ikke særlig politisk betent. Norge og KDA er verdensledende når det gjelder våpenteknologi, sa Eirik Lie, og prisene bare øker og øker. Bedrriften legger stor vekt på posisjonering ved å alliere seg med de store amerikanske aktørene, det fremmer veksten ytterligere. De utvikler stadig nye produkter, og lokasjoner i USA gjør at de kan selge der. Etter amerikansk regelverk.

Kjetil Stormark gikk lengre enn til å si at bransjen ikke er politisk betent. For norske myndigheter er våpenproduksjon og eksport et kinderegg av muligheter, sa han. «Hvis man bare greier å styre utenom kritikken knytta til områder der det kan være litt mer uro enn her i Skandinavia, så blir det sett på som et lystbetont politisk område». Oppsiktsvekkende! Men den kritikken klarer myndighetene våre fint å styre unna, og særlig høylytt er den vel heller ikke? Salget øker stadig, bla til Kuwait, et av landene i koallisjonen som kriger i Jemen. Med en grusom krig som dreper sivile hver dag og med verdens verste humanitære krise, må vi kunne slå fast at Jemen er langt hinsides «litt mer uro enn her i Skandinavia.» Et land som rives i stykker av krig, med store lidelser for de uskyldige innbyggerne. Mange av dem barn. Våpenindustrien er virkelig en kynisk bransje.

Og det siste nye er selvstyrte krigsroboter som tar egen beslutning om å drepe. Verre enn verst. FN`s generalsekretær kaller disse våpensystemene for «politisk uakseptable og moralsk forkastelige», og sier at de bør forbys gjennom internasjonal lov. En god del stater har gjort det klart at de vil støtte et forbud, flere Nobelprisvinnere og mange tusen vitenskapmenn og forskere fra hele verden er enige. Men Norge vil ikke ha forbud. Begrunnelsen fra myndighetene er at de «ikke tror det er mulig å utvikle fullt ut autonom våpenteknologi innenfor Folkerettens rammer». Det vi hører er pengene som ruller inn, som vektlegges mer enn FN`s og forskernes råd som er basert på etikk. Hva sier så KDA-direktør Eirik Lie? «Her har KDA en unik posisjon», sier han. Han har store forhåpninger til utviklingen av våpen med stadig større grad av autonomi og digitalisering.

Skal næringslivet kun tenke profitt, eller har de et selvstendig ansvar for etiske vurderinger knytta til det de produserer? Jeg mener helt klart det siste. Mange støtter et sånt syn. Det holder ikke å legge alt ansvar på politikere og eier. Det er i bedriften ekspertisen finnes, og produktutviklingen foregår. Her må grensene settes, ved å gi etisk funderte råd til eierne. Når FN bruker ord som «politisk uakseptabelt og moralsk forkastelige» er tida overmoden for at rike Norge sier hit, men ikke lenger, i forhold til våpenutvikling. Vi bør fokusere mye mer av vår høyteknologiske kompetanse på produktutvikling for det grønne skiftet, og som kan oppfylle våre forpliktelser i FN`s bærekraftsmål. Det er dette som er de reelle behov, i en verden med klimakrise og 60 -70 millioner mennesker, eller flere, på flukt fra krig og kaos, og stadig flere på flukt pga klimaforandringer. Hvis ikke rikee land som Norge skal være med på å ta dette ansvaret, hvem skal gjøre det? Krigsroboter hjelper ingen, tvert imot. De vil føre til mer terror, krig og kaos.

På slutten av den 1/2 time lange podcasten spurte programlederen om det er store forskjeller mellom Norge og USA når det gjelder regelverk for våpeneksport. «Nei, det er ganske harmonisert,» sa direktør Eirik Lie i KDA. Oppsiktsvekkende det også, siden konsernet alltid tidligere har stått hardt på at folk kan ta det helt med ro, fordi Norge har «verdens strengeste regler for våpeneksport».

Norge er en krigsprofitør, og har vært det lenge. Vi selger stadig mer våpen til autoritære regimer. Nå må grensen være nådd. Kongsberg Fredslag oppfordrer KOG til å råde sine eiere om at Norge skal støtte FN i arbeidet for internasjonalt forbud mot videre utvikling av selvstyrte krigsroboter.

Nei til videre materiell vekst på bekostning av etikk og solidaritet med uskyldige offer for krig. Tida er overmoden for å legge ned våpnene, og gå fra krig til fred.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags