Snørr og barter, inhabilitet og lojalitetsplikt

Av
DEL

LeserbrevDet florerer av selvoppnevnte eksperter på arbeidsrett i Lp for tiden. Kunnskapsnivået synes å være labert, presisjonsnivået likeså.

Først om inhabilitet: En kommunestyrerepresentant kan være inhabil i saker som tas opp til politisk behandling. Det kan være fordi en er nabo i en byggesøknad som krever dispensasjon, at en har økonomiske interesser i et selskap som er berørt i en politisk sak, at en er styremedlem i et kommunalt selskap som skal opp som politisk sak, at en har vært saksbehandler for saken som skal til behandling. Og et utall andre årsaker. Dette er trivielt og uproblematisk ...

Det er ikke dette debatten i Lp har handlet om.

Debatten er initiert av at en kommunalt ansatt har ytret seg med utgangspunkt i et politisk vedtak. Som alle andre ansatte har også kommunalt ansatte som måtte ytre uenighet med et politisk vedtak, lojalitets- og lydighetsplikt i sitt arbeidsforhold. Det betyr at arbeidstager har en plikt til å utføre de oppgaver som tilligger stillingen den er ansatt i. Skjer ikke dette ved at arbeidstager opptrer uprofesjonelt og i strid med arbeidsgivers direktiver, er arbeidstageren illojal og må svare for dette. Som jeg har sagt i tidligere leserinnlegg: Det er ytringsfrihet for kommunalt ansatte, også for de som stiller opp som listekandidater for et politisk parti. Lojalitets- og lydighetssplikten er en helt annen sak. Det handler om deg som ansatt og måten du utfører dine arbeidsplikter.

Det nærmer seg pinlig når Gunnar Sembsmoen sier: «Det grenser til illojalitet når en saksbehandler SÅ kraftig angriper et lovlig vedtak. Hun har dessuten gjort seg inhabil i alle fremtidige byggesaker i Jondalen». Det er oppsiktsvekkende at en ikke klarer å skille mellom de forskjellige roller en kommuneansatt og en potensiell kommunepolitiker kan ha.

Det er også oppsiktsvekkende når Christer Hoel kommer med et utsagn som: «Det har dessuten vist seg i sak etter sak at kommuneadministrasjonen har et temmelig uforpliktende forhold til norsk lov og tidligere fattete vedtak. Noen ganger synes det å være slik at kommunens saksbehandlere og andre innen administrasjonen går sine egne veier.» Her er det tydeligvis ikke politikere som er problemet, men de ansatte i kommunen. Dette er et slag i ansiktet til de mange som jobber for at vi skal få en bedre hverdag i Kongsberg.

Slik kan det ikke være. Nå må denne debatten snart handle om politikk og ikke meningsbærernes ansettelsesforhold!

Terje N Jensen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags