Tillit og ansvar

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevIblant annet forsvaret så var og er oppdragsbasert ledelse noe som blir fremhevet som kongstanke på hvordan man skal tenke og operere. Kort sagt og litt forenklet så har man har et oppdrag og mål, men hvordan du kommer dit er i stor grad opp til deg selv og laget ditt.

Dette er en måte å jobbe på som gir stort rom for tillit og ansvar. Enkelte overordnede føringer vil det alltid være, men hovedprinsippet er at med den riktige opplæring og kunnskap i bakhånd så er den som befinner seg nærmest der det skjer stort sett den som veit hvordan en gitt situasjon kan løses best mulig.

I motsatt fall har man en detaljstyrt skrivebordsledelse der man har utarbeidet detaljerte prosedyrer eller mål som skal gjelde for alt man foretar seg. Det ofrer liten tillit til den utøvende samt at man i mindre grad kan fokusere på løsninger. Styring etter detaljerte mål genererer også et kontrollbehov oppover i hierarkiet.

Jo mer detaljerte mål, desto mindre evne til å håndtere uforutsette hendelser og tilpasse arbeidet til situasjonen man måtte være i. Eksempelvis «Stoppeklokke-styring» i hjemmehjelpen eller stadige tester og rapportering i grunnskolen er eksempler på dette. De som møter innbyggerne i jobben sin, har ofte verken myndighet eller oversikt til å gi svar på henvendelser eller løse utfordringer som oppstår underveis. Dette gjør at de ansatte ikke føler de strekker til i hverdagen, og mangler tillit fra nivået over dem i hierarkiet, som krever rapportering og dokumentasjon for å «ha ryggen fri» dersom det skulle skje feil. Fagfolk i kommunal sektor etterlyser ofte plass til det profesjonelle skjønnet. Det er tillit i praksis.

Vi mener det er på tide å snu dagens utvikling der alle former for offentlig byråkrati synes å vokse og beslutninger flyttes stadig lengre vekk fra de det gjelder.

Som en start i dette arbeidet her i vår kommune så fremmes det derfor i budsjettet sin verbaldel følgende:

«Tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i kommunen. Ansvaret for hvordan dette blir løst, skal i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben. Dette er også kjent som oppdragsbasert ledelse.

Økt tillit i kommunen vil gjøre hverdagen bedre for folk, med bedre tjenester til innbyggerne, en mindre byråkratisk arbeidsdag for de ansatte, og reduserte kostnader for både offentlige og private virksomheter. Dette kan løses på to måter, en organisatorisk hvor en skaper en bevisst kultur for samarbeid, åpenhet og tillit. I tillegg en teknologisk, gjennom digitalisering og forenkling.

Rådmannen bes fremme en sak for egnet utvalg der man legger fram en plan for hvorledes dette kan gjøres i praksis i forhold.»

Vi håper dette kan være en start på å vri en kultur dit at det fokuseres mer på tillit til fagfolk som har skoa på, og at vi kan fjerne unødvendige og ikke lovpålagte krav til dokumentasjon og detaljstyring. Får kommunen dette til så vil det utvilsomt skape et mer givende arbeidsmiljø der man kan fokusere på det som faktisk er kjernen i arbeidet man skal utføre. Dette er en start!

Per Fossen Hals

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags