Kinoen og Musikkteateret

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVerken Musikkteateret eller kinoen klarer å drive sine aktiviteter uten betydelig tilskudd fra kommunens ordinære budsjett og det er husleien i Krona som er årsaken. Husleietilskuddet til Musikkteateret (MTK) var i 2017 på kr 8,77 mill., mens tilskuddet til kinodriften var kr 4,16 mill. Tilskuddet til kinoen var i 2017 noe høyere enn husleien da det også omfattet inndekning av tidligere års underskudd. Sett i forhold til besøkstallene subsidierte kommunebudsjettet i 2017 hvert registrerte besøk i MTK med kr 127,00, mens subsidieringen per solgte kinobillett var kr 65,00.

Kommunebudsjettet ble altså i 2017 belastet med nesten kr 13 mill. for å drive MTK og kinoen, og den årlige subsidieringen vil måtte vedvare. Dette er så store tall at vi som politikere plikter å få vurdert om det finnes muligheter for kostnadsbesparende samdrift av de to enhetene, som attpåtil er lokalisert ved siden av hverandre.

Formannskapet besluttet derfor i møte 28. juni, 2017 å be rådmannen om

«Å utrede fordeler og ulemper med en sammenslåing av kinodrift og driften av Musikkteateret/Sølvsalen i én organisasjon, med eget detaljert budsjett og under én ledelse. Utredningen bør dessuten se spesielt på samdriftsfordeler som kan gi økonomiske besparelser i forhold til dagens situasjon.

Utredningen bør også drøfte om den sammenslåtte enheten bør organiseres som eget foretak eller inngå som en egen administrativ enhet med eget budsjett underlagt Kultur og velferd.

Dersom den sammenslåtte enheten foreslås lagt inn under Kultur og velferd, vurderes det at det oppnevnes et eget driftsstyre for den sammenslåtte enheten».

Forut for denne beslutningen hadde Formannskapet i samme møte stemt ned et forslag fra rådmannen v/ kommunalsjef for kultur og velferd Heidi Hesselberg Løken om å oppløse kinoen som kommunalt foretak og overføre driften til hennes organisasjon Kultur og velferd, hvor også MTK befinner seg. Begrunnelsen var at hun ønsket «å se de samlede kommunale ressurser til kulturformål i størst mulig helhet fordi et slikt grep vil kunne bedre forholdet mellom inntekter og utgifter innen sektoren». Saksutredningen var imidlertid for lite konkret til å fatte en slik beslutning der og da.

Sist uke kom saken som skulle ha utredet Formannskapets vedtak om å vurdere alternative driftsmodeller. Utredningen, som er foretatt av samme kommunalsjef, er et eneste stort angrep på kinodriften og ren forherligelse av egen innsats i MTK. Nå gjelder plutselig ikke lenger hennes tidligere argumenter og ansatte og frivillige truer med å slutte hvis kinoen og MTK slås sammen. Hvordan hun har formidlet Formannskapets vedtak internt i hennes egen organisasjon kan vi bare spekulere i. Saksutredningen er fullstendig uegnet som grunnlag for å vurdere noe som helst. Rådmannen har derfor bedt om at hun trekker saken.

Det hører også med til historien at kommunalsjefen, uten kinostyrets viten, bestilte en rapport om kinodriften av Telemarksforskning tidligere i år og som er brukt for å tegne et negativt bilde av kinodriften.

Kommunalsjefen står igjen uten troverdighet i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags