Gi oss et Klimamesterskap - dette er nesten som nasjonale prøver bare for bærekraft!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDe Grønne i Buskerud har fått gjennomslag for kr. 500.000,- til et Klimamesterskap for videregående skoler!

La elevene konkurrere om å bli beste klassen på det som er viktigst - bevare livsgrunnlaget. Tiltaket vil øke kunnskap om utfordringene og gi mestring og fremtidshåp fordi det går an å gjøre noe. Dette passer til og med inn i mål om å fremme digital kompetanse - Ducky er en Progressiv Web App - alt skolen trenger å gjøre er å registrere seg og sette i gang.

Da er en klimastreik en kjempefin måte å starte dette mesterskapet, gi blaffen om dere får gyldig fravær eller ikke. Klag til fylkesmannen senere, men det er ikke det det dreier seg om i det hele tatt!

En levelig fremtid på like vilkår som dine foreldre og besteforeldre har hatt er en menneskerett for deg, dine barn og barnebarn.

Enhver fornuftig fremtidig arbeidsgiver vil juble om du står på for dine muligheter på arbeidsmarkedet og arbeidsgiveren setter pris på initiativ og at du er samfunnsbevisst.

De voksne har visst om klima- og miljøproblemene i over 30 år! Dessverre, er det mye prat og lite handling. Vårt utdanningssystem har vært helt på etterskudd og har så å si ikke hatt noe om klima i det hele tatt fra den gang til nå. Elevene trenger helhetlige læreplaner som gir dem et grunnlag for å engasjere seg i kampen mot klimaendringene og for sin egen fremtid!

Tampen brenner, det er kun få år igjen før vi virkelig merker klimaeffektene og det kommer mange generasjoner til å slite med. Det er rett og slett urettferdig å overlate kloden til ungdommen slik den er nå. Det er imot all norsk sunn fornuft, man skal gi videre kloden i bedre stand enn de voksne fikk den. Ja, noen endringene i både systemer, tenkning og handling vil bli dyre og upopulære, men å gi blaffen er mye dyrere og mye verre. Vi er rett og slett nødt til å omstille oss for ha levelige og trygge samfunn i fremtiden og fremtiden er rett rundt hjørne.

Norge har forpliktet seg til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Mål 4.7 sier at vi innen 2030 skal «sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling». Skolen skal altså ikke bare sørge for at elevene lærer om bærekraftig utvikling, elevene skal kunne gjøre seg til aktører i omstillingen til en mer bærekraftig verden. FN mener at bærekraft må gjennomsyre utdanningspolitikk, lærerutdanning, læreplaner og vurderingsarbeid om vi skal lykkes.

Det er bestemt at bærekraftig utvikling skal være et tverrfaglig tema som skal prege fagfornyelsen, altså arbeidet med å lage nye læreplaner. Det har hittil ikke skjedd. I læreplanskissene som var på høring i høst, var ordet klima knapt synlig. Fag som norsk, engelsk og matematikk hadde ingen kompetansemål som handlet direkte om klimaspørsmål eller bærekraftig utvikling. I sum gjenspeilet ikke utkastet til nye læreplaner det store alvoret og den store oppgaven barn og unge har foran seg.

I en tid der vi får stadig mer urovekkende rapporter om klimaendringer – med alle de negative konsekvenser det vil få for samfunnsstrukturer, sikkerhet, mat og helse – er vi nødt til å gi våre barn og ungdommer handlekraft og håp.

Elevene bryr seg om demokratiet og skal ta over den søppelhaugen vi etterlater oss.

Kjære rektorer og lærere se på deltagelsen i en klimastreik som læring på en alternativ arena og gi ekstra poeng for aktiv deltakelse.

Sigve Brouwer

MDG Buskeruds fylkestingvaramedlem

Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags