Demokrati eller bibel?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Kirkemøtet 2016 er over. Det store diskusjonstemaet var knyttet til vigsel av likekjønnede  i kirken. Vi vet at Åpen folkekirke fikk gjennomslag både i spørsmålet om vigsel for likekjønnede og i sammensetningen av det nye kirkerådet. Åpen folkekirke ønsket å avskaffe den gamle vigselsliturgien og erstatte den med ny liturgi gjeldende for alle som vies i Den norske kirke. De konservative biskopene fikk imidlertid gjennom et krav om to liturgier.

Det er spenninger og uro innad i Den norske kirke. Kirkemøtets vedtak har ikke gjort uenighetene mindre. Allerede mandag denne uken gjorde presten Dag Øivind Østereng det kjent at han melder seg ut av Den norske kirke på grunn av kirkemøtets vedtak. Andre prester vurderer situasjonen og enkelte vil muligens gjøre det samme som nevnte prest.

Men dreier dette seg egentlig om vigsel av likekjønnede/heterofile par? La oss se på de endringer liturgivedtaket fører til.

Vi vet at 1/3 av de 24.000 som gifter seg hvert år, gifter seg i Den norske kirke. Hvis 1/3 av de likekjønnede gjør det samme, vil dette tallet bli ca. 100 i året der de fleste vielser antagelig vil finne sted rundt Oslo. Her har de allerede velsignet likekjønnede ektepar siden 2009. Liturgien har vært omtrent den samme som brukes ved borgerlig inngåtte ekteskap. Vi vet også at menigheter uten ansatte som vil medvirke, må melde behovet inn til prostiet eller bispedømmet. Da vil det bli prostens ansvar å skaffe prest, eventuelt organist og klokker.

Er da de endringer kirkemøtets vedtak har ført til nok til at kirkens ansatte sier opp sine stillinger i protest?

Jeg tror svaret ligger i en uttalelse lest i Vårt Land 12/4 2016: "En folkekirke er åpen, men må også sette grenser. De grenser som Guds ord setter. Er folkekirken kristen, er den også bekjennende. Og er den bekjennende, legger den ikke lærespørsmål ut til demokratisk avgjørelse. I stedet for å holde seg til apostlenes lære, lot den medlemsmassen bestemme over sin lære".

For mange kristne og kirkelig ansatte handler ikke kirkemøtets vedtak om vigsel av samkjønnede par om en ny forståelse av Bibelen, men det handler om en ny holdning til kirkens autoritet.

Spenningen mellom det som er apostolisk kristendom og det som en stor del av folkekirkens medlemmer vil at kristendommen skal være, har ikke blitt mindre etter Kirkemøtet 2016.

Endringer fører ofte til uro og kirken er ikke unntatt denne regel. At kirken må endres og er i endring, er sikkert. Vår fremtidige kirke vil med stor sannsynlighet være annerledes enn den kirken mange av oss er døpt, konfirmert, gift og eventuelt vil bli begravet i.  


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken