Klimakamp er kvinnekamp!

Av
DEL

LeserbrevKlimaendringer er en stor utfordring for oss alle, men noen vil rammes hardere enn oss. Økt temperatur, økt havnivå, tørke, matmangel- alt det klimaendringene fører med seg, kommer i følge FN til å ramme menneskene bosatt i de fattige landene mest. Og så til et viktig punkt: Klimaendringene vil ifølge FN ramme kvinner hardere enn menn.

Et meget stort antall mennesker kommer til å måtte dra på flukt.
Kvinner har for eksempel oftere det største omsorgsansvaret for barn og eldre i fattige land. Dette gjør at de er mindre mobile når det er behov for å forflytte seg under flom eller andre naturkatastrofer.

Klimaendringer har stor innvirkning på ferskvannskilder. Kvinner er oftere ansvarlige for å produsere mat til familien, og dette ansvaret blir vanskelig å oppfylle når tørken inntreffer. I den fattige delen av verden bærer unge og eldre kvinner byrden av å hente vann til sine familier og bruker svært mye tid daglig på dette. I tillegg har avskoging betydd at trevirke, den mest brukte energikilden, også ligger lenger bort fra stedene hvor folk bor. I fattige samfunn i de fleste utviklingsland er det kvinnene som er ansvarlige for å samle ved, en oppgave som kan ta opp mot 20 eller flere timer i uken. Når tørken kommer, vil de måtte dra lengre og lengre for å finne det de trenger. Lengre avstander, betyr også at det er større risiko for seksuelt trakassering og overfall på veien.


Kvinnene få også enda mindre tid til å tjene penger, delta i politikk eller andre offentlige aktiviteter, lære å lese eller skaffe seg andre ferdigheter eller bare hvile. Jenter blir noen ganger holdt hjemme fra skolen for å hjelpe til med å hente vann og ved. De får da ikke den viktige utdannelsen som kan løfte dem opp fra fattigdommens grep.
Hva er du villig til å ofre for at kvinner i andre deler av verden skal gå en bedre fremtid i møte? Sykle til jobben? Shoppe mindre? Spise mindre kjøtt? Reise mindre med fly? Hvor går smertegrensa med tanke på hva du kan endre for å få ned klimagassutslippene, eller er likestilling noe du er opptatt av kun når det gjelder dine rettigheter og ditt liv?


Det er viktig å løfte blikket ut over landegrensene våre. Feminisme handler ikke bare om å se egne behov, men også hvilke konsekvenser de valgene vi tar her i den privilegerte del av verden får for andre mennesker, andre kvinner, andre steder i verden.


Miljøpartiet De Grønne fører en politikk der solidaritet med de menneskene som blir mest utsatt for klimaendringene og med de generasjonene som kommer etter oss står sentralt. Klimakamp er kvinnekamp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags