Arbeidslivet krever endringer

Rådmann Wenche Nedberg Grinderud

Rådmann Wenche Nedberg Grinderud Foto:

Av
DEL

LeserbrevRådmannen la nylig frem budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020–2023. Nå er det politisk behandling frem til vedtak i kommunestyret 11. desember. Det er mange som har innspill og ytringer. Meningene og leserinnleggene er mange. Det kjennetegner et demokrati.

Uavhengig av politisk resultat 11. desember så vet vi at det vil bli endringer i arbeidslivet fremover, også i Kongsberg kommune. Ting er i endring. Det har de alltid vært, og sånn vil det alltid være.

Jeg fikk min første mobil i 1993. I dag kan jeg styre Kongsberg kommunes systemer på en smarttelefon. Som et resultat av dette, jobber jeg annerledes enn for 30 år siden. Da jeg startet som lærer på slutten av 70 tallet eksisterte ikke kopimaskinen. Vi hadde spritstensilator. Da jeg ble rektor i 1994 fikk skolen min faks, jeg var sikker på at nå hadde vi kommet så langt vi kunne. Jeg jobbet annerledes da enn nå.


Endringer kommer som resultat av endrede rammebetingelser av ulikt slag, og det kommer endringer som resultat av teknologisk utvikling. Dette må vi alle forholde oss til på ett eller annet vis. Vi kan velge å lete etter mulighetsrommet, og vi kan velge å finne begrensningene.


Det budsjettet og det Handlingsprogrammet som ligger til politisk behandling nå, er fullt av forslag og prosesser som innebærer endringer. Det kan være endringer knyttet til arbeidsmåter, arbeidsoppgaver, arbeidstidsordninger og rammebetingelser. Endringer møtes ofte med mye motstand i starten. Det er på mange måter bra.

Det er ikke alle endringer som er til det beste, og at vi tar en risikoanalyse før gjennomføring er påkrevet og viktig. Det skal alltid være slik at brukernes behov for tjenester skal settes i sentrum, og vi må innrette tjeneste slik at de de favner bredest mulig.


Alle prosesser skal foregå etter regler om medbestemmelse og involvering, og vi skal sikre og tilstrebe at medarbeidere får si sitt og får anledning til å påvirke. Til tross for at alle regler om medbestemmelse, involvering og mulighet for påvirkning følges, kan det når alt kommer til alt være noen som er uenig i den foreslåtte endringen. Da er arbeidslivet slikt innrettet at vi må velge å innordne oss endringene av hensyn til kolleger, andre medarbeidere og arbeidsgiver.


Det er min oppfatning at medarbeidere i Kongsberg ser på endring som nye muligheter, og jeg ser frem mot konstruktive og kreative bidrag inn i kommende prosesser både fra medarbeidere, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Så er det slik at endringer kan åpne for muligheter vi ikke så i starten av prosessen.


Kongsberg kommune er kommunens 3. største arbeidsplass. Vi har ca. 1900 ansatte i ulike stillinger. Kommunen har vært, og er, en trygg arbeidsplass. Det er stor «turnover», og oppsigelser fra arbeidsgivers side er ikke et vanlig fenomen i norske kommuner. I Kongsberg kommune er partene enige om at oppsigelser ikke er et virkemiddel.


Når du ansettes i Kongsberg kommune, ansettes du i kommunen med «for tiden arbeidssted» sånn og slik. Det betyr at du må påregne å skifte arbeidssted. I standard arbeidskontrakten står det også at organisasjonsendringer i kommunen kan medføre endringer i oppgaver og arbeidsforhold.


Vi endrer ikke for å endre. Endrer behovet seg, må vi imidlertid endre betingelsene. Er det færre elever et år på en skole og flere på en annen skole så innebærer det endringer av arbeidssted for lærere, som et eksempel. Jeg ser at dette kan være et virkemiddel vi vil benytte oftere fremover på grunn av endrede rammebetingelser.

Helt fra 1624 har vi en stolt, sammenhengende industrihistorie. Hovedårsaken er at vi har klart den omstillingen som har vært nødvendig for å være best og i utvikling.

Jeg er glad for å være en del av den kulturen, og jeg er fryktelig stolt av å være rådmann i Kongsberg. Jeg har det beste laget, og gleder meg til å gå på jobb hver dag.
Heia Kongsberg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags