Gode resultater av sykefraværsarbeidet i Kongsberg kommune!

Av
DEL

LeserbrevInnsatsen for å redusere sykefraværet har de siste årene fått stor oppmerksomhet i Kongsberg kommune. Det er et stort engasjement rundt dette temaet fra kommunens politikere, fra administrasjonen og fra de tillitsvalgte. Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs, og deres erfaring og kompetanse bidrar til de gode tjenestene som kommunen leverer hver eneste dag.

Høyt sykefravær gir flere uheldige konsekvenser. Det har negative konsekvenser for den som er syk, for brukere av kommunale tjenester, for arbeidsmiljøet og for kommunens økonomi. Høyt fravær bidrar til uforutsigbarhet i hverdagen for alle. Behovet for mer planlegging på arbeidsplassen øker, det må settes inn kostbare erstatninger (vikarer), det gir merbelastning for kolleger og brukerne må forholde seg til nye fjes. Dette er viktige årsaker til å jobbe for et høyere nærvær!


Det er et bredt samarbeid mellom ledere, ansatte og tillitsvalgte når tiltak skal konkretiseres på arbeidsplassen. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på! Vi er opptatt av at lederne skal kjenne sine ansatte, og at tiltakene er tilpasset arbeidsplassens behov. Lederne har en viktig pådriverrolle i disse prosessene, og medarbeiderne har en viktig medvirkningsrolle. Kommunen har fastsatte rutiner som skal følges ved første fraværsdag og som gjelder alle ansatte. Det er også satt av ressurser til at lederne får god veiledning, dette er ikke minst viktig i oppfølgingen av de krevende sakene. De ansattes representanter inkluderes når vi skal utforme strategier og rutiner, slik at forventningene til hva som er rettigheter og hva som er plikter i arbeidslivet er kjent for alle. Summen av dette er nok de viktigste årsakene til at kommunen har oppnådd gode resultater.

Det samlede sykefraværet i Kongsberg kommune var 7,3 % i 2017 og 7,5 % i 2018. Det samlede sykefraværstallet for alle landets kommuner var 9,7 % i 2018. Måltallet for Kongsberg kommune 2019 er satt til 6,9 %. Dette er et ambisiøst mål! Resultatene hittil i år har vist at vi hver eneste måned ligger lavere enn i fjor og at vi ved utgangen av august ligger på 6,6 %. De store enhetene Oppvekst og Helse og omsorg har vist en meget positiv utvikling i hele år, men det er også gode resultater i de mindre enhetene innen Teknisk, kultur og velferd. Vi har derfor tro på at vi skal nå målsettingen!

Kommunal Rapport publiserte i forrige uke en sykefraværsoversikt over landets 422 kommuner, her ligger Kongsberg kommune på 30. plass. Det som er verdt å merke seg er at det er ingen kommune i vår størrelsesorden over oss på skalaen, de fleste her er kommuner med innbyggertall på 2000 – 7000, slik at vi ligger godt an også sammenlignet med andre mellomstore kommuner.
Vi vet så inderlig vel at innsats i sykefraværsoppfølgingen er et kontinuerlig arbeid. Men vi gleder oss over de gode resultatene vi har oppnådd hittil i år og lar dette være en inspirasjon i det videre arbeidet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags