Her er de nye utvalgslederne

Just Salvesen skal lede helse og omsorgsutvalget (UHO), Ole Gustav Lia – miljø og utvikling (UMU) og Vilde Håvardsrud skal lede utvalget for kultur og oppvekst (UKO).