Berntsengården og kvadraturen

Av
DEL

LeserbrevTil tross for flere mistilpassede bygg både på Nymoen og Vestsida har Kongsberg fremdeles muligheten til å bli en av landets vakreste byer. Men det krever omtanke og vilje hos utbyggere, planetat og lokalpolitikere.

De fleste vil være enige i at et prosjekt med forretnings/kontorlokaler og leiligheter for å erstatte Berntsengården på Nytorget vil kunne bidra til å vitalisere Vestsida. Men det er bare en side av saken. Byggets utforming og volum vil også være avgjørende for et vellykket resultat.

Noen vil hevde at bygningsmassen på Nytorget med rette er «hummer og kanari» allerede. Men gamle synder er aldri noe argument for å begå nye. Vi snakker om kvadraturen i gamlebyen som målestokken for den videre utviklingen. Folkekjøkkenet ble i sin tid reddet med et skrik. Etter at Arbeidersamfunnet ble revet var argumentet fra «rivningspolitikerne» at det nå heller ikke lenger var noen vits i å bevare Folkekjøkkenet! Bevaring av Folkekjøkkenet med et tilpasset nybygg har gitt et utmerket resultat. I umiddelbar nærhet er også apoteket gjenoppbygget som det var og Mohagengården er rustet opp. Fredheim og Irgensgården og en rekke bygninger i sidegatene står der fremdeles.

Dersom vi ønsker å bidra til å øke byens attraktivitet, både bo- og miljømessige, må vi sette krav til alle utbyggere. Det bygget som skal erstatte Berntsengården må tilpasses det historiske Vestsida når det gjelder arkitektur, byggehøyder, materialbruk etc. Det er ikke slik at bevaring og tilpasning reduserer attraktiviteten, snarere tvert imot.

Riksantikvarens fremmet i 2017 en ny strategi for historiske bymiljøer. Her heter det bl.a. at bevaringspraksisen i de viktigste historiske bymiljøene må skjerpes. Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk. Det er denne strategien Kongsberg bør legge til grunn for hvordan vi bygningsmessig utvikler våre sårbare bydeler. Den kulturarven som Vestsida er bærer av, er også viktig for identitet, samhold og tilhørighet. Den er en ressurs for alle som bor i byen og for besøkende, den skaper attraktive bymiljøer, og den gir grunnlag for reiseliv og næringsutvikling.

Kongsberglista har vært pådriveren for det nylig iverksatte byutviklingsprosjektet og vi setter vår lit til at det skal kunne skape stor enighet om hvordan vi ønsker byen vår utviklet, og ikke minst, hvordan vi skal ta skal ta vare på våre sårbare bydeler for ettertiden.

Vi glad for at Venstres Bjørn Flo Knutsen i Lp mandag 29. juli støtter vårt utspill om Berntsengården. Kongsberglista utfordrer nå alle partier, inklusive Høyre og AP til et tverrpolitisk skippertak til byens beste: Et tilpasset byggeprosjekt på Nytorget som vi alle kan være stolte av.

Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle et godt samfunn og en attraktiv by.

Kongsberglista har arbeidet kontinuerlig de siste fire årene for å skape attraktive bymiljøer med tilpassede bygg, og med moderne arkitektur der det passer, og vil fortsette med det også i neste kommunestyreperiode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags