Lørdag var det mange sammen med meg som satt morgenkaffen i halsen da Laagendalsposten offentliggjorde et utkast i forbindelse med en bomring rundt Kongsberg sentrum. Selv hadde jeg fulgt godt nok med til å vite at det muligens kom en bomring, men at den skulle strupe hele bysentrum, det må jeg si kom som en overraskelse. At Kongsberg som sentrum i en landstrakt kommune, potensielt sett kan ende opp med en omfattende bomring som struper bykjernen, er intet mindre enn et frontalangrep på småbarnsfamilier, lavtlønnede,  utenbysboende og andre som er avhengig av bilen for å få kabalen til å gå opp i en ellers hektisk hverdag.


For det første er barna allerede mange timer i barnehagen. Dette er noe mange foreldre føler på i dag, og med en innføring av bomring står de samme foreldrene igjen med to muligheter: la barna få en vesentlig lenger barnehagedag, eller betal det en bomring måtte koste for å de små hjem før det er mørkt. De aller fleste vil da velge å betale da alternativet er at en får se barna særdeles få timer pr. dag før det er leggetid. Det er på tide å stoppe opp og spørre seg selv hva slags kommune vi har lyst at Kongsberg skal bli? Slik jeg ser det, er dette en form for «miljøpolitikk» der flertallet i kommunestyret tar våre barn som gisler! Med andre ord: «pay to play»!

Samtidig kan også kommunestyrets «flørting» med Buskerudbyen bidra til at Kongsberg kommune mister dyktige medarbeidere som besitter kompetanse det er vanskelig å erstatte. La oss eksempelvis si at man bor utenfor den allerede planlagte bomringen som kommer på E134 og jobber i sentrum. Hva slags insentiv har en da egentlig for å dra på jobb da en må passere to bomringer og i tillegg betale for parkering? Svaret er intet. Veldig få, om noen, er interessert i å betale flerfoldige tusenlapper i måneden for å få lov til å jobbe. Dette er galskap satt i system og vil føre til at kommunen vil miste dyrebar kompetanse på sikt.

Noe annet som er sjokkerende, er at partier som «kjemper for de fattige» er med på denne galskapen. En innføring av en bomring nummer 2 vil være en vesentlig ekstrabelastning på manges økonomi og vil ramme blindt uavhengig av inntektsnivå. Parkering kommer da i tillegg! For min del blir dette lettere tragikomisk. De nevnte partiene har gått til angrep på den sittende regjering for å øke barnehageregningene på 100 kr i måned. Ironisk nok har de samtidig ikke noe problem med å forhandle med «djevelen» der premisset for videre forhandlinger er en solid ekstraregning til Kongsbergs befolkning. Å kjempe for lavtlønnede og fattige var ikke så farlig allikevel? Skal Kongsberg bli en kommune der bil er forbeholdt de «rike»? Det synes i alle fall ikke jeg. 

Avslutningsvis er det verdt å minne om at det fortsatt er mulig å være med å påvirke! Det er ikke for sent! Det er tydelig at flertallet i  vårt kjære kommunestyre trenger hjelp til å fatte de vedtakene som er til det beste for majoriteten av Kongsbergs befolkning! Det ser nemlig ut som de har glemt hvem de jobber for! «Det er ingen skam å snu» er fjellvettregel nummer 8. Kanskje noe å vurdere for de partiene i Kongsberg som er interessert i å gjøre et godt valg i 2019?