Eierskap i Kongsbergs barnehager

Av
DEL

LeserbrevForeldreundersøkelsen i barnehagene som ble lagt fram for politikerne i UKO onsdag den 27. februar vise gode resultater for Kongsbergs barnehager. Lp konkluderer i sin reportasje laagendalsposten.no med at «Kongsbergbarnehagene har gjennomført en foreldreundersøkelse med gode resultater, uavhengig av eierskap.» Det er sant, og det er gledelig at Kongsberg har fornøyde barnehagebrukere, mer fornøyde enn snittet både i Viken og nasjonalt.

I Kongsberg kommune ble de kommunale barnehagene pålagt å delta, alle de 7 kommunale barnehagene har deltatt, mens 13 av 20 private barnehager i Kongsberg har gjennomført denne undersøkelsen. Slik er forholdet i flere andre kommuner også, de kommunale må gjennomføre, mens de private kan gjøre som de vil om de vil delta eller ikke.

Undersøkelsen ble tatt i november i 2018, og like etterpå hadde Utdanningsforbundets medlemsblad flere reportasjer om resultatene på nasjonalt nivå. Der kommer det fram at både kunnskapsministre fra Høyre, Stortingspolitikere og Private Barnehagers Landsforbund bruker denne undersøkelsen til å slå fast at foreldre er mer fornøyd med private enn med kommunale barnehager. Nasjonalt er nemlig resultatet slik, det er en liten overvekt av gode resultater i private barnehagers favør. Så Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse er med andre ord en del av diskusjonen rundt private eller kommunale barnehager, den blir brukt til å fremme de private.

I Kongsberg var resultatet helt likt, akkurat like stor tilfredshet i private som i kommunale barnehager. Men både her og i mange andre kommuner er det altså slik at hvis en privat barnehage er usikker på om scoren kommer til å bli særlig høy, kan man la være å delta, og dermed blir utvalget skjevt og usammenlignbart.

Det er vel ikke noe å diskutere en gang, her i kommunen? Om private eller kommunale barnehager er å foretrekke, når alle er like glade? Og er det ikke bra med mangfold og valgfrihet, da?

Det er sikkert bra med mangfold og valgfrihet. Enda bedre hadde det vært om man slapp å velge. Om det var en selvfølge at den barnehagen som ligger nærmest hjemmet ditt er akkurat like bra som den som ligger en lengre kjøretur unna.

Og det er mange andre grunner til at diskusjonen som pågår andre steder i landet, om eierskapsmodell for barnehager, bør diskuteres også i Kongsberg. Jeg har hørt at det en gang var et mål at det skulle være omtrent fifty – fifty andel private og kommunale i kommunen. I dag er det 20 private og 7 kommunale barnehager i Kongsberg. Barnetallet synker, og kommunale barnehager må legges ned – fordi man ikke kan gjøre det samme med de private. Det blir dyrere og dyrere for kommunen å betjene sine egne barnehager – fordi de er lovpålagt å bidra akkurat like mye til de private hver gang de vil gjøre et tiltak for sine.

Samtidig er det blitt tydelig at det er lukrativt for investorer å satse på den stødige og sikre inntekten det gir å gå inn i velferdssektoren, den som er skattefinansiert. Store konserner tar mer og mer over både i eldreomsorg, barnevern og barnehager, for å nevne noe. De gjør det fordi de har muligheten til å gjøre det, og fordi velferdstjenester så å si er risikofritt.

Trenden vi ser i Kongsberg, med stadig flere private og færre kommunale barnehager burde bekymre folk.

Og så må det legges til at dette kan oppleves som forferdelig urettferdig for alle de godt drevne private barnehagene i Kongsberg, som aldri har tenkt annet enn omsorg for barna. Selvfølgelig er det urettferdig for dem. Men det er de kommersielt drevne store barnehagekonsernene som har skylden for stemplingen, ikke vi på venstresiden som peker på problemet.

Det er en glidende overgang fra de ideelt drevne private barnehagene som lar alle midler komme barna til gode, over til barnehagekjeder som bruker kreativ bokføring til å tappe fellesskapet for midler.

Royne K. Berget, som selv er daglig leder i en privat barnehage i Rygge kommune, skriver i Klassekampen i dag følgende: «De nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå for 2017, viser at 7 av 10 private barnehager gikk med overskudd, på til sammen 1,2 milliarder kroner. Av 1,2 milliarder kroner tok eierne ut over 130 millioner kroner i direkte utbytte. Men den virkelig store summen finner vi under «konsernbidrag». Hele 960 millioner har blitt flyttet opp i systemet til barnehagekonsernenes eiere. Hva som skjer med de pengene, er det ingen som har oversikt over. Hvor mye skattepenger som overføres til eiernes selskaper via innleie av tjenester, husleier og bonuser, er det ingen som vet. Kun 7,6 prosent av overskuddet ble overført til barnehagenes egenkapital. Hvis ikke dette er bekymringsfullt, så vet ikke jeg.»

Ja, hvis ikke dette er bekymringsfullt, så vet ikke jeg heller. Og selv med gledelig gode resultater lokalt, uavhengig av eierskap, bør vi her på Kongsberg være klar over denne trenden vi ser nasjonalt (og internasjonalt) når det gjelder eierskapsmodell for bl. a. barnehager. Privatisering og konkurranseutsetting kan vise seg å være den største faren for velferdsstaten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags