Fortett med vett!

Av
DEL

LeserbrevFortetting skaper konflikter. Ofte skyldes ikke dette at det faktisk skal bygges noe, men omfang og form på det som planlegges. Utbyggerne ønsker ofte å presse inn mest mulig på det arealet de har til disposisjon, og dette kan bli både for tett og for høyt.

Kongsberg Venstre har i en årrekke argumenter for at all utbygging og fortetting skal tilpasses Kongsbergs tradisjoner og byggeskikk med hensyn til form og dimensjoner, tetthet og byggehøyder. Vi ønsker med det å ta vare på bybildet og den sjelen byen har. Dessverre har vi ofte blitt nedstemt i slike saker. Og nå ser vi at flere av de siste årenes utbyggingsprosjekter er lite tilpasset Kongsberg.

Vi ønsker at det skal legges til rette for gode boliger sentralt i byen med kort avstand til arbeid, skole, barnehage, kultur og handel. Dette er god byutvikling forutsatt at utbyggingen skjer med stedstilpasning og respekt for omgivelsene.

Gjeldende kommuneplan og sentrumsplan gir utbyggerne relativt vide rammer for utbygging mht. både høyder og utnyttingsgrader. Det er et spørsmål om ikke disse rammene er for rause. Vi i Venstre er derfor fornøyd for at vi i arbeidet med planprogrammet for den nå pågående kommuneplanen fikk flertall for at utbyggingen i sentrum og sentrumsnære områder skal evalueres. Utnyttingsgrader, byggehøyder, stedstilpasning og bokvaliteter for barn skal da vurderes med bakgrunn i pågående og gjennomførte utbyggings- og fortettingsprosjekter. Resultatet av dette kan bli endringer i gjeldende rammer.

Målet vårt er at byen skal videreutvikles som en attraktiv by å leve og bo, utviklet på byens egne premisser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags