Som medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen i forrige stortingsperiode jobbet jeg svært mye med rammebetingelsene for norsk eksport av forsvarsmateriell.

Jeg vil derfor gjerne bidra til debatten som går i Laagendalspostens spalter.

LES OGSÅ:

Forsvarsindustrien er en viktig og integrert del av norsk sikkerhetspolitikk. Mitt utgangspunkt er at alle land har en rett til å ivareta sin sikkerhet. Da er saken lett. Skal vi ha et forsvar, må det finnes en industri med kompetanse og teknologi som kan levere det Forsvaret etterspør.

I stedet for å ønske at Norge slutter med salg av forsvarsteknologi bør en heller takke de som jobber i den. Det har aldri vært umoralsk å bidra til vår nasjonale sikkerhet enten det er som ansatt i industrien, eller som soldat i felt.

Vi har stor åpenhet om norsk forsvarsindustri. Hvert år legges det frem en Stortingsmelding med oversikt over eksporten. Der kan du lese om skiskytterlandslagets geværer, om minerydderutstyr for Norsk Folkehjelp, om eksport av tjenester, kommunikasjonsutstyr og luftvern, for å gi noe eksempler på spennvidden i eksporten.

Det er derfor feil å kalle all eksport for «våpeneksport». Våpen er kun en del av det.

Det som kan kalles «offensivt» materiell for eksempel luftvern, raketter og ammunisjon eksporteres til vesentlig færre land enn det som klassifiseres som "defensivt" materiell som for eksempel kommunikasjonsutstyr er. Ikke alle søknader innvilges heller. I fjor ble det gitt 25 avslag på søknad om eksportlisens.

Hvis en videre ser på hvilke land som er mottakere av norsk forsvarsmateriell så er det medlemslandene i NATO, EU og andre nærstående land som er største mottakerland. Det er en stor sikkerhetspolitisk fordel at våre allierte kjøper norsk forsvarsmateriell.

Blir det mer fred i verden at vi overlater produksjonen av våpen til Frankrike, Storbritannia og USA?


 

Så er det til spørsmålene om enkeltland i Midtøsten. Ja, enkeltland er vanskelige å vurdere. Derfor er vurderingene knyttet til eksport omfattende. Vi selger aldri våpen eller ammunisjon til partene i en borgerkrig.

Stortinget har vedtatt at alle land skal gjennom «en sammensatt og bred vurdering, inklusive de uten- og innenrikspolitiske forhold. Norge selger ikke våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, borgerkrig eller der krig truer. Salg er heller ikke lov hvis utstyret kan bli brukt til intern undertrykking, eller til alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Dersom Norge skulle nektet eksport ville det betydd utflagging av Kongsberg Gruppen og andre forsvarsbedrifter, til landene der de store forsvarsmarkedene finnes. Blir det mer fred i verden at vi overlater produksjonen av våpen til Frankrike, Storbritannia og USA? Jeg tror ikke det.

Kritikerne må svare på hvorfor Kongsberg skal gi bort høyteknologiske arbeidsplasser til andre land, av ren idealisme?