Berja Senter og byggesaksavdelingen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSer i Lp at det stilles spørsmål med saksbehandlingen generelt og spesielt ved byggesaksavdelingen i Kongsberg kommune.

For å underbygge argumentasjonen som kommer fra enkelte avisinnlegg og leserinnlegg så kan det være på plass med noen korte kommentarer. Lp har ved journalist Stine Knudsen i flere avisartikler gitt en god og informativ oversikt over gjenstående mangler på Berja Senter. Til dels meget alvorlige mangler. Samtidig har hun beskrevet beboernes frustrasjoner. Forbilledlig journalistikk.

Etter press fra sameiets advokat så har byggesaksavdelingen sett seg nødt til å skrive ut dokumenttilsyn i fire saker. Det gjelder støyplager, manglende ventilasjon, manglende sluk i vaskerom og manglende brannsikkerhet.

Byggesaken Berja er et godt eksempel på hvordan en byggesak ikke skal behandles. Det gjelder i forkant av vedtak og i etterkant av midlertidig brukstillatelse, gitt 29.11.12. Midlertidig brukstillatelse er gitt på grunnlag av mindre vesentlige mangler. Gjenstående arbeider skal være utført innen de frister som går fram av anmodningen, står det i brev om midlertidig brukstillatelse, datert 07.12.12 fra kommunen.

Etter seks år gjenstår fire store mangelsaker. Manglene som er beskrevet for kommunens byggesaksavdeling siden 2013 blir ikke tatt på alvor. Så kan den enkelte leser selv avgjøre om det er trenering, manglende kompetanse eller om dialogen med utbygger er for god? Ut fra tanken om at entreprenør, utbygger alltid har rett eller som vi ser gis medhold, så har vi en byggesaksavdeling som er på ville veier.

I møte med byggesaksavdelingen er det oppsiktsvekkende hvor hardnakket argumentasjon er sammenfallende med utbyggers argumentasjon. Skriftlig dokumentasjon om samrøre foreligger i flere saker. Selv med sameiets advokat som har spesialisert seg på byggesaker og som i tillegg legger frem sakkyndige rapporter i møte så blir disse oversett. Slik dokumentasjon som nevnt her er meget vanskelig for byggesaksavdelingen å forstå?

Alle rapporter som er sendt byggesaksavdelingen fra sameiets underutvalg er underbygget med fakta fra habile sakkyndige. Det gjelder så vel i rent byggetekniske spørsmål som i akustiske spørsmål. Her har sameiet brukt takstmann og en av Norges beste akustikere i støysaken. Direktoratet for Byggkvalitet har også gitt uttalelser.

Så er spørsmålet. Hvorfor vektlegges ikke disse rapportene i videre saksbehandling og i tilsynssakene?

Manglene som her nevnt går ut over folk helse og trivsel. Vedvarende lavfrekvent støy, manglende luftemuligheter på soverom med temperaturer opp mot tjueni grader i sommerhalvåret, samt manglende brannsikkerhet på et stort bygg som Berja Senter.

I september 2016 ble det avdekket manglende branntetting rundt vinduer og dører i to etasjer.

For å nevne brann så er det nå avdekket manglende sprinkleranlegg i svalgangene. Dermed har beboerne bodd og bor i en brannfelle på sjuende året.

I saken manglende brannsikring har også Kongsberg Brannvesen vært involvert, men kan ikke foreta inspeksjon da bygget ikke har ferdigattest.

Brenner det gjelder det hele bygget med alle næringsseksjonene.

Kommunestyrets medlemmer med UMU som utvalg har også et ansvar for å påse at Plan- og bygningsloven med forskrifter til enhver tid følges.

Hva tilsier at kommunen ved byggesaksavdelingen ikke bruker lovverket riktig? Tilsyn er kommunens oppgave og plikt, og et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode bygg for gode samfunn. Kommunens tilsynsplikt er beskrevet i plan- og bygningsloven § 25-1.

Sameiet har tidligere sendt bekymringsmelding om byggesaken med kort og informativ informasjon til rådmann og kommunalsjef. Begge finner det ikke opportunt å svare.

Byggesaksavdelingen skal bl.a. behandle alle typer byggesaker, delingsaker og oppfølging av ulovlighetssaker.

I denne saken er byggesaksavdelingen årsak til at sameiet daglig påføres store utgifter til advokat. Ønske er at all kommunikasjon skal gå gjennom advokat. Det kalles i kommunal terminologi for kjerneverdier, stolthet, åpenhet, nyskaping og raushet? Se også etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kongsberg kommune.

Kan folk i Kongsberg stole på at kommunen har en byggesaksavdeling som er upartisk i alle saker som behandles ved kontoret?

Tro om ikke rådmann og kommunalsjef har en ryddejobb å gjøre i eget bo?

Problemstillingene som i avisinnlegg og leserinnlegg her er kommet offentligheten for øre er det bare rådmannen som i første omgang kan svare på. Tidligere svar fra rådmann som foreligger i den ene saken om habilitet er på ingen måte dekkende for problemstillingene som det redegjøres for her.

Knut Henriksen

Seksjonseier

Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags